Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Zapisy na obligacje PCC Rokita biją rekordy

2018-03-26

Na obligacje PCC Rokita serii EE została złożona absolutnie rekordowa ilość zapisów, patrząc na dotychczasową historię emisji Spółki. Złożono 1083 zleceń kupna. Spółka stawia na wzorcowe relacje z inwestorami, w tym w szczególności z inwestorami indywidualnymi. PCC Rokita od ponad 7 lat regularnie emituje papiery dłużne.

PCC Rokita znana jest jako pionier na rynku obligacji detalicznych, dedykowanych głównie inwestorom indywidualnym. Kolejna emisja PCC Rokita została uplasowana z dużą redukcją, sięgającą ponad 67%. W piątek, 23 marca br., emitent dokonał przydziału sześcioletnich obligacji, oprocentowanych w wysokości 5% rocznie. Oferującym był Dom Maklerski BDM S.A., a zapisy dodatkowo przyjmowały Dom Maklerski citi handlowy, Dom Maklerski mBank i Biuro Maklerskie Alior Banku.

Rekordowa ilość zapisów to dla nas komplement od rynku. Zakończona właśnie emisja kolejny raz dała dowód zaufania dla PCC Rokita jako emitenta – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA.

Działająca w branży chemicznej Grupa PCC Rokita rozwija się bardzo dynamicznie. Z roku na rok rosną wyniki finansowe Grupy. W 2017 roku Grupa PCC Rokita osiągnęła rekordowe wyniki z działalności dwóch podstawowych segmentów produkcyjnych, jakimi są Chloropochodne i Poliuretany. Grupa wypracowała bardzo wysoki zysk EBITDA na poziomie 266,4 mln zł i zysk netto w kwocie 182,4 mln zł. Porównując zysk netto roku 2017 do roku 2013, prezentowanego podczas debiutu giełdowego, zysk ten osiągnął ponad 300% wzrost w ciągu czterech lat notowań akcji.

Rekordowe zainteresowanie papierami dłużnymi PCC Rokita naturalnie postrzegać można jako m.in. efekt codziennej staranności, z jaką emitent pielęgnuje swoje relacje z inwestorami. Działaniom Spółki towarzyszy motto dotyczące komunikacji z rynkiem, która ma być transparentna, przyjazna i ma nieść aktualny przekaz o tym, co ważne.

Kolejna udana emisja obligacji jest dla nas weryfikacją atrakcyjności spółki, jak i oferowanych przez nią walorów. To wciąż atrakcyjna alternatywa dla produktów bankowych – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA. Mamy świadomość wysokiej wartości w utrzymywaniu dobrych relacji z naszymi inwestorami. Pozostajemy do Ich dyspozycji otwarci na komunikację zarówno w trakcie emisji, jak i przez cały rok – uzupełnia.

Spółka skutecznie realizuje zapowiadane inwestycje. Zwiększa moce produkcyjne, równocześnie poszerza portfolio o nowe produkty, jak poliole poliestrowe. Aktywnie poszukuje możliwości dalszego rozwoju. PCC Rokita od 2015 jest zaangażowana w Tajlandii. W 2017 roku spółka z Grupy PCC Rokita podpisała umowy ze spółkami koncernu Petronas, jednego z największych na świecie, mające na celu rozpoczęcie przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcyjnej w Malezji.

Równocześnie PCC Rokita chętnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Wypłacona w 2017 roku dywidenda w wysokości 7,56 zł na jedną akcję ponownie uplasowała PCC Rokita w czołówce polskich emitentów, oferujących najwyższe stopy dywidendy.

Na Catalyst notowanych jest obecnie jedenaście serii obligacji PCC Rokita, pochodzących z poprzednich emisji publicznych. W sumie Spółka wyemitowała dotąd obligacje o łącznej wartości blisko 370 mln zł, z czego wartość wykupionych obligacji to 110 mln zł.