Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Sukces publicznej oferty akcji PCC Rokita o wartości 98,3mln zł

2014-06-16
PCC Rokita, największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent polioli oraz znaczący producent chloroalkali, z sukcesem przeprowadził pierwszą publiczną ofertę akcji.

PCC Rokita, największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent polioli oraz znaczący producent chloroalkali, z sukcesem przeprowadził pierwszą publiczną ofertę akcji. W ramach oferty spółka pozyskała środki w wysokości 52,4 mln zł z emisji nowych akcji, a strategiczny akcjonariusz, grupa PCC, uzyskał 45,9 mln zł ze sprzedaży istniejących akcji. Redukcja zapisów w Transzy Indywidualnej wyniosła 76%.

Chciałbym podziękować wszystkim inwestorom za zaufanie. Po raz kolejny inwestorzy docenili nas jako solidną spółkę o zdywersyfikowanym modelu biznesowym. Te czynniki były ważne już podczas publicznych emisji obligacji, które konsekwentnie i regularnie prowadzimy od trzech lat. Dodatkowo dla inwestorów zainteresowanych akcjami istotne było to, że zainwestowane w ostatnich latach setki milionów złotych pomogły nam rozwinąć sprzedaż produktów specjalistycznych. Charakteryzują się one wyższymi marżami, a tego przecież oczekują inwestorzy. Sukces oferty to także efekt ciężkiej pracy i solidnych, trwałych relacji z inwestorami, które konsekwentnie budujemy od początku naszej obecności na rynku kapitałowym – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita.

W ofercie publicznej PCC Rokita oferowanych było 1.588.264 akcji serii C (nowa emisja) oraz 1.389.731 akcji serii B (akcje sprzedawane).  Łącznie oferowanych było 2.977.995 akcji, z czego 15% w Transzy Indywidualnej, a 85% w Transzy Instytucjonalnej. Cena emisyjna i cena sprzedaży wynosiła 33 zł. Inwestorzy indywidualni złożyli w sumie 796 zapisów, na łączną liczbę 1.856.339 akcji. W wyniku dokonanego 16 czerwca 2014 r. przydziału w Transzy Indywidualnej zapisy zostały zredukowane o 76%. Akcje w Transzy Instytucjonalnej objęło w sumie 241 podmiotów, które złożyły zapisy na 2.531.296 akcji, czyli wszystkie akcje oferowane.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój.

W najbliższych trzech latach chcemy dokończyć mocno zaawansowane inwestycje. Będziemy kontynuowali naszą strategię wzrostu dzięki dywersyfikacji i rozszerzaniu portfolio produktów specjalistycznych. Zwiększymy zdolności produkcyjne i przede wszystkim paletę oferowanych polioli, co umożliwi nam intensywny rozwój w tym obszarze. Ważną inwestycją będzie także nasze zaplecze badawcze, które jest istotne dla rozwoju produktów specjalistycznych – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. – Wszystkie cele emisyjne będziemy realizowali zgodnie z harmonogramem, gdyż nasz trzyletni program inwestycyjny oparty jest o zrównoważoną strategię finansowania obejmującą emisję akcji, regularne publiczne emisje obligacji oraz kredyty bankowe. Wkrótce rozpocznie się też sprzedaż naszych obligacji oferowanych w ramach programu publicznych ofert kaskadowych – dodaje Rafał Zdon.

W ostatnich miesiącach wydawało się, że sytuacja na rynku pierwotnym jest trudna, czego doświadczyło kilku emitentów. Jednak po raz kolejny okazało się, że rynek oczekuje dobrze przygotowanych ofert wiarygodnych i przejrzystych spółek. Akcje PCC Rokita to bardzo dobry produkt, dobrze odebrany przez rynek. Świadczą o tym wysoka redukcja w transzy indywidualnej i duże zainteresowanie instytucji. Aktualnie inwestorzy poszukują „pewniaków”, co do których prawdopodobieństwo osiągnięcia godziwych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału jest wysokie. Przy powszechnej awersji do ryzyka widocznej obecnie na rynku, w przypadku IPO PCC Rokita zaprocentował solidny i stabilny biznes oraz konsekwentnie budowane od lat dobre relacje inwestorskie – mówi Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM.

Po przeprowadzonej ofercie oraz rejestracji akcji udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie 15%, zaś ich udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 10%. Intencją Zarządu PCC Rokita jest sprawne przeprowadzenie procedur formalnych i szybki debiut akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

O spółce

PCC Rokita to jedna z wiodących firm chemicznych w Polsce. Zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi, które wykorzystywane są we wszystkich gałęziach gospodarki – m.in. meblarskiej, budowlanej, chemicznej i energetycznej. PCC Rokita zajmuje wiodącą pozycję na środkowoeuropejskim rynku polioli i alkali oraz jest znaczącym dostawcą związków fosforopochodnych i naftalenopochodnych. W ofercie produktowej spółki znajduje się ponad 250 wyrobów, w tym:

Spółka prowadzi działalność w ramach strategicznych jednostek organizacyjnych business units, w tym w trzech kompleksach produkcyjno-handlowych.

W skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzi 21 spółek. Strategicznym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka. 75 spółek wchodzących w skład Grupy PCC zatrudnia obecnie prawie 3 tys. pracowników w 16 krajach.