Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Spółki z Grupy PCC stawiają na innowacyjność

2015-04-01

Zarząd PCC Rokita, największej spółki chemicznej na Dolnym Śląsku i największego pracodawcy w regionie, wyłonił zwycięzców piątej edycji konkursu Projekt Roku dedykowanego pracownikom. Celem konkursu jest wsparcie innowacyjności i rozwój nowych technologii w spółkach.

Konkurs organizowany był już po raz piąty. Jak co roku, skierowany był do pracowników działów badawczo-rozwojowych GK PCC Rokita, GK PC EXOL oraz GK PCC Consumer Products Kosmet. Ocenie podlegały przede wszystkim takie elementy jak innowacyjność rozwiązań, efektywność finansowa oraz efekt środowiskowy i wpływ rozwiązań na bezpieczeństwo.

W laboratoriach badawczych w Brzegu Dolnym powstają produkty, które bez wątpliwości można określić mianem innowacyjnych, a czasami wręcz przełomowych. Dzięki naszym dotychczasowym projektom powstały produkty, które wcześniej były niedostępne, a czasem nawet nieznane na naszym rynku. Dzięki temu możemy poprawiać nie tylko naszą konkurencyjność, ale także konkurencyjność naszych klientów – mówi Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu PCC Rokita.

Spółki z Grupy PCC w Brzegu Dolnym od lat inwestują w rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego, co ma bezpośrednie przełożenie nie tylko na jakość wytwarzanych produktów, ale także na szersze portfolio produktowe. Dzięki temu spółki mają możliwość szybkiego reagowania na zmienne, specjalistyczne potrzeby klientów.

– W tym roku zwiększamy intensywność działań w zakresie rozwoju produktów specjalistycznych, co będzie od nas wymagać jeszcze większej koncentracji na obszarze R&D. Naszą uwagę od dawna kierujemy w stronę wiedzy i wyspecjalizowanych technologii. Podejmujemy więc liczne inicjatywy zmierzające do doskonalenia kapitału ludzkiego obecnego w spółce, a także te zachęcające wyspecjalizowane kadry do dołączenia do naszego zespołu. Dalej będziemy także intensywnie współpracować z uczelniami wyższymi w zakresie realizacji badań, współpracy merytorycznej oraz staży studenckich – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

Intensywnie realizowane działania w obszarze R&D nie tylko wspierają rozwój portfolio produktowego, ale także umożliwiają skuteczną ekspansję geograficzną na nowe, szybko rozwijające się rynki. – Idealnym przykładem jest nawiązana ostatnio współpraca z IRPC Polyols Company Limited z Tajlandii. Utworzona w wyniku współpracy spółka będzie rozwijać sprzedaż polioli i systemów poliuretanowych na terenie Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Indii – dodaje Rafał Zdon.