Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Ruszają zapisy na akcje PCC Rokita

2014-06-04
5 czerwca 2014 roku rozpoczną się zapisy dla inwestorów indywidualnych na akcje Spółki PCC Rokita..

5 czerwca 2014 roku rozpoczną się zapisy dla inwestorów indywidualnych na akcje Spółki PCC Rokita, największego w Europie Środkowo-Wschodniej producenta polioli oraz znaczącego producenta chloroalkali.  Zapisy na akcje PCC Rokita w Transzy Indywidualnej będą dostępne w Punkach Obsługi Domu Maklerskiego BDM oraz przez Internet w dniach  5-9 czerwca 2014 r.

W ofercie publicznej PCC Rokita dla inwestorów dostępne jest 1.389.731 akcji serii B (akcje sprzedawane) oraz 1.588.265 akcji serii C w ramach nowej emisji. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych odbędą się w dniach 10-11 czerwca br., natomiast przydział akcji nastąpi 16 czerwca br. W przypadku zrealizowania oferty w całości udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie do 15%, zaś ich udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu do 10%. Cena emisyjna akcji będzie ustalona 4 czerwca i podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem zapisów na akcje.

Otrzymujemy liczne pozytywne sygnały ze strony rynku w związku z prowadzoną ofertą publiczną. Jesteśmy już po serii spotkań z inwestorami instytucjonalnymi. Wiemy, że są oni zainteresowani naszym stabilnym modelem biznesowym opartym o trzy kompleksy produkcyjne oraz strategią rozwoju i planowanymi inwestycjami – wyjaśnia Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita.

PCC Rokita jest rozpoznawalna wśród inwestorów od kilku lat. Od 2011 roku jest obecna na rynku kapitałowym w związku z publicznymi emisjami obligacji – przypomina Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

Głównym celem nowej emisji akcji jest pozyskanie środków na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój. Spółka od 5 lat skutecznie i konsekwentnie realizuje swój cel strategiczny, którym jest dynamiczny rozwój nowych produktów. Odbywa się to głównie w obszarze produktów specjalistycznych wykorzystywanych do bardziej zaawansowanych zastosowań.

Środki z emisji pozwolą nam także rozbudować zaplecze badawczo-rozwojowe oraz zwiększyć skalę działalności R&D. Dzięki pozyskanemu kapitałowi będziemy mogli zakupić sprzęt laboratoryjny, zwiększyć  zatrudnienie, skorzystać  z usług doradców i instytutów badawczych. Poszerzymy ofertę o nowe specjalistyczne produkty, dzięki czemu rozpoczniemy ekspansję na nowych rynkach i zwiększymy rentowność operacyjną – mówi Wiesław Klimkowski.

Inwestycje i cele emisyjne:

Inwestycja Całkowite nakłady inwestycyjne Środki z emisji akcji serii C
zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli
i systemów poliuretanowych
45 mln zł 35 mln zł
zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni
tlenku propylenu do 40 tys. ton rocznie
30 mln zł 16 mln zł
wydatki na badania i rozwój 7 mln zł 5 mln zł

O spółce

PCC Rokita to jedna z wiodących firm chemicznych w Polsce. Zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi, które wykorzystywane są we wszystkich gałęziach gospodarki – m.in. meblarskiej, budowlanej, chemicznej i energetycznej. PCC Rokita zajmuje wiodącą pozycję na środkowoeuropejskim rynku polioli i alkali oraz jest znaczącym dostawcą związków fosforopochodnych i naftalenopochodnych. W ofercie produktowej spółki znajduje się ponad 250 wyrobów, w tym:

Spółka prowadzi działalność w ramach strategicznych jednostek organizacyjnych business units, w tym w trzech kompleksach produkcyjno-handlowych.

W skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzi 21 spółek. Obecnie jedynym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka. 75 spółek wchodzących w skład Grupy PCC zatrudnia obecnie prawie 3 tys. pracowników w 16 krajach.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie jest Prospekt Emisyjny PCC Rokita SA zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl oraz www.pccinwestor.pl jak i Oferującego www.bdm.pl. Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii, ani do rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta sprzedaży lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.