Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Rekordowo wysokie zyski Grupy PCC Rokita

2016-03-16
W minionym roku Grupa odnotowała rekordowo wysokie zyski. Zysk EBITDA osiągnął poziom 153 mln zł (wzrost o 22,4%) a zysk netto wyniósł 84,8 mln zł netto (wzrost o 19%).

W minionym roku Grupa odnotowała rekordowo wysokie zyski. Zysk EBITDA osiągnął poziom 153 mln zł (wzrost o 22,4%) a zysk netto wyniósł 84,8 mln zł netto (wzrost o 19%). Zysk brutto ukształtował się na poziomie 226,3 mln zł (wzrost o 11,2% r/r). Grupa wypracowała także wyższe poziomy rentowności. Marża EBITDA 14,3% (wzrost o 3,1 p.p. r/r), a marża netto 8,1 % (wzrost o 1,6 p.p. r/r). Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 21,6 % (wzrost o 3 p.p. r/r).

Główną siłą napędową tak dobrych wyników była aktywność w segmencie polioli.

Przychody Grupy PCC Rokita w 2015 r. wyniosły 1 049 mln zł, odnotowując niewielki spadek wobec roku poprzedniego (spadek o 4%) ze względu na przestój w produkcji i sprzedaży kluczowych produktów, związany z finalizowaniem poważnej inwestycji i przełączaniem technologii produkcji chloru.

Ubiegły rok był przełomowym, została zakończona kluczowa dla Grupy inwestycja konwersji produkcji chloru na nowoczesną, energooszczędną technologię membranową – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA.

Zakończenie inwestycji pozwoliło zwiększyć zdolności produkcyjne wytwórni chloru, zaspokajając rosnące zapotrzebowanie na ten surowiec. Zwiększone ilości chloru są dostarczane m. in. do spółki  PCC MCAA Sp. z o.o. (podmiot spoza Grupy PCC Rokita), realizującej na terenie sąsiadującym z PCC Rokita w Brzegu Dolnym projekt budowy instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego. Przełączenie systemu produkcji chloru na metodę membranową pozwoliło również odnotować pierwsze oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w procesie wytwarzania chloru.

W celu rozszerzenia portfolio produktowego konsekwentnie pracowaliśmy nad zwiększeniem zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA. Pod koniec roku 2015 rozpoczęliśmy kolejne inwestycje w tym obszarze – dodaje.

Rok 2015 był również dobrym dla akcjonariuszy PCC Rokita. Kurs akcji w całym 2015 roku przejawiał trend wzrostowy. Pod koniec roku notowania osiągnęły poziom 48,2 zł wobec kursu akcji podczas IPO  w wysokości 33 zł.

W ubiegłym roku PCC Rokita przeprowadziła kolejny raz z powodzeniem emisję obligacji serii CA w ramach III już Programu Emisji Obligacji. W wyniku emisji Spółka pozyskała 20 mln zł.

Prezentacja wynikowa GK PCC Rokita za 2015

Podsumowanie roku 2015