Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Rekordowa frekwencja na Dniu Inwestora giełdowych spółek chemicznych. PCC Rokita i PCC EXOL odwiedziło prawie 300 gości

2018-09-22

VI edycja Dnia Inwestora spółek PCC Rokita i PCC EXOL odbyła się w industrialnym klimacie instalacji położonych na terenie dolnobrzeskiego parku chemicznego. Giełdowe spółki PCC Rokita i PCC EXOL znów zanotowały rekordową frekwencję. W wydarzeniu wzięło udział prawie 300 gości. Świadczy to o dużym zainteresowaniu Inwestorów profilem działalności spółek oraz strategią ich dalszego rozwoju.

Podczas spotkania prowadzący podkreślili znaczącą rolę inwestycji w przemyśle chemicznym, jego istotny wpływ na rozwój gospodarczy, a także rosnącą pozycję Polski aspirującej do grona państw wysoko rozwiniętych.

„Bez silnej chemii trudno o dobrze rozwiniętą gospodarkę. Dzięki podejmowanym inwestycjom w tym sektorze, dystans między Polską a krajami wysoko rozwiniętymi dynamicznie się zmniejsza, choć mamy jeszcze wiele do zrobienia ” – powiedział Prezes Zarządu PCC Rokita, Wiesław Klimkowski.

Ciekawym punktem spotkania z Inwestorami było przedstawienie zmian w infrastrukturze spółek Grupy PCC, które przyczyniły się do ich sukcesu na przestrzeni ostatnich lat. Przybliżono również profile działalności spółek oraz poruszono kwestie bezpieczeństwa, które jest szczególnie ważne ze względu na specyfikę branży chemicznej.

Stałym punktem Dnia Inwestora w PCC jest zwiedzanie zakładów produkcji wyrobów chemicznych, podczas którego uczestnicy mają szansę zobaczyć m.in. realizowane inwestycje. Inwestorzy, którzy po raz kolejny odwiedzili dolnobrzeski park chemiczny, niewątpliwie zauważyli zmiany jakie zachodzą na terenach przemysłowych spółek Grupy PCC.

Wartym zaznaczenia jest fakt, że inwestycje to nie tylko nowe instalacje produkcyjne, ale również rozbudowa i modernizacja infrastruktury okołoprodukcyjnej. Przez ostatnie 12 lat tylko w ten obszar zainwestowano około 170 mln złotych, z czego połowa tej kwoty została wydatkowana w ciągu 5 lat.

„Inwestycje i innowacje to najważniejsze czynniki decydujące o dynamicznym rozwoju rynku chemicznego. Zaawansowane technologie, rosnące nakłady na R&D i infrastrukturę oraz dynamika wzrostu zdolności produkcyjnych w przemyśle chemicznym świadczą o tym, że jest jeszcze spora przestrzeń dla kolejnych inwestycji w Polsce i Europie. Potwierdza to również fakt, że branża chemiczna jest coraz bardziej atrakcyjna dla Inwestorów” – powiedział Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita i PCC EXOL.

Cykliczne spotkania podczas Dnia Inwestora w dolnobrzeskim zagłębiu chemicznym to nie tylko możliwość zapoznania się z działalnością samych spółek, ale również doskonała sposobność do dyskusji z osobami zarządzającymi. Stanowią one także platformę wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy samymi Inwestorami. Zarówno PCC Rokita jak i PCC EXOL przywiązują bardzo dużą wagę do budowania trwałych relacji z Inwestorami, opartych na rzetelnej komunikacji, otwartości i transparentności.

PCC Rokita i PCC EXOL przeprowadziły ponad 20 publicznych emisji obligacji o wartości około 0,5 mld zł. Wartość wykupionych dotąd obligacji to 110 mln zł. Warto nadmienić, że PCC Rokita jest niekwestionowanym pionierem na rynku obligacji detalicznych w Polsce, emitując je już od 7 lat. PCC EXOL dołączyła do grona emitentów obligacji nieco później, to jest w roku 2016.
Należy nadmienić, że zarówno PCC Rokita jak i PCC EXOL systematycznie dzielą się z Inwestorami dywidendą. Jednocześnie prowadzą kolejne inwestycje, wdrażają nowe produkty i zwiększają sprzedaż.