Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC Rokita zakończyła kolejną publiczną emisję obligacji

2016-11-17

Giełdowa spółka chemiczna PCC Rokita SA zakończyła kolejną publiczną ofertę obligacji serii DD, realizowaną w ramach IV Programu Emisji Obligacji. PCC Rokita jest producentem zróżnicowanej gamy wyrobów chemicznych, w tym największym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem polioli.

Liczba oferowanych obligacji wynosiła 250 tys., przy łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Na obligacje Spółki złożono 380 zapisów na 137.723 obligacji, czyli na łączną wartość 13,77 mln zł. Średnia wartość jednego zapisu wyniosła 36,2 tys. zł.

Tym razem oprócz Domu Maklerskiego BDM obligacje oferowali mBank i Alior.

Dziękujemy dużej grupie inwestorów, którzy złożyli zapisy na nasze obligacje – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA. Emisję przeprowadziliśmy w bardzo wymagającym otoczeniu, w okresie wzrostu niepewności i bardzo mocnego wzrostu rentowności obligacji skarbowych – stwierdza Wiesław Klimkowski.

Spółka oferowała obligacje o stałym oprocentowaniu w wysokości 5% w skali roku, 7 letnim okresie zapadalności i kwartalnie wypłacanych odsetkach. Obligacje o tożsamych parametrach, emitowane przez Spółkę w ramach poprzedniej emisji, przeprowadzonej na przełomie lipca i sierpnia 2016 r., zostały uplasowane w całości mimo wakacyjnego okresu.

Wiemy, że w Polsce, w przeciwieństwie do wielu krajów z bardziej rozwiniętymi rynkami długu korporacyjnego, większym zainteresowaniem cieszą się obligacje o oprocentowaniu zmiennym. Nasza dotychczasowa strategia w zakresie pozyskiwania finansowania dłużnego zakłada oferowanie obligacji ze stałym kuponem  – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA. Zakładamy, że publiczne emisje obligacji pozostaną dla nas ważnym źródłem finansowania. Kolejne publiczne emisje obligacji skierowane do szerokiego grona inwestorów będą uzależnione od naszych bieżących potrzeb inwestycyjnych i panujących warunków rynkowych – dodaje Rafał Zdon.

Przez ostatnie lata PCC Rokita stworzyła komfortową dla spółki strukturę finansowania działalności. Wpływy z emisji obligacji to jeden z filarów tej struktury, poza kredytami, pożyczkami i innymi formami finansowania. Spółka posiada bardzo dobry dostęp do finansowania dłużnego w postaci kredytów bankowych. Decyzja o kolejnych emisjach będzie uzależniona nie tylko od potrzeb, ale też warunków rynkowych.

Spółka wykupiła dotąd obligacje o wartości 85 mln zł.

Grupa PCC Rokita za trzy kwartały 2016 roku wypracowała rekordowo dobre wyniki. Zysk EBITDA osiągnął rekordowo wysoki poziom 153,7 mln zł i był wyższy od zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku o 59,6 mln zł (+ 63,4%). Zysk netto również istotnie wzrósł i wyniósł 95,8 mln zł w porównaniu do 45,1 mln zł za trzy kwartały 2016 r. (+ 112,5%). Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wzrosły wobec przychodów okresu analogicznego o 35,6 mln zł (+ 4,6%). Grupa wypracowała także wyższe poziomy rentowności. Marża EBITDA osiągnęła 18,9% (+ 6,8 p.p. 1-3Q/1-3Q), a marża brutto ze sprzedaży wyniosła 26,1 % (+ 6,4 p.p. 1-3Q/1-3Q).

Rozwój Spółki i wzrost jej atrakcyjności jest dostrzegany przez Inwestorów. Od początku roku kurs spółki zyskał ponad 40% przy 15% spadku WIGChemia. W dniu 16 października notowania na zamknięciu osiągnęły rekordowy dotąd poziom 70,50 zł wobec kursu akcji podczas IPO w czerwcu 2014 r. w wysokości 33 zł. Na dzień publikacji wyników za III kwartał 2016 r. kurs wyniósł 68 zł.

Spółka jest uczestnikiem indeksów sWIG80, WIG-chemia oraz WIGdiv.