Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC Rokita z sukcesem uplasowała emisję obligacji

2017-06-08

Właśnie zakończyła się pierwsza w tym roku emisja obligacji spółki PCC Rokita. Seria EA była oferowana w ramach V Programu Emisji Obligacji. Zapisy złożyło 598 inwestorów na ponad 420 tys. obligacji z 250 tys. dostępnych w tej ofercie.

Zapisy trwały od 25 maja do 6 czerwca 2017 r., a obligacje można było nabyć za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM SA. PCC Rokita zaoferowała tym razem pięcioletnie obligacje o stałym oprocentowaniu 5% w skali roku. Pierwszeństwo przy przydziale mieli inwestorzy, którzy w 2013 r. nabyli obligacje serii AD w ramach pierwotnej oferty.

Historia PCC Rokity na rynku obligacji korporacyjnych to sześć lat ciężkiej pracy i skutecznego promowania inwestorów indywidualnych. To dzięki nim i ich wierności możemy dziś mówić o sukcesie emisji, zakończonej 60-procentową redukcją – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu.

W ostatnich latach PCC Rokita m.in. dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym miała szansę stworzyć sprzyjającą strukturę finansowania działalności. Wpływy z emisji obligacji to w dalszym ciągu jeden z ważnych filarów tej struktury, poza kredytami, pożyczkami i innymi formami finansowania – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu. Od początku roku kurs spółki odnotował ponad 30-procentowy wzrost. To dowód na stałe zainteresowanie spółką nie tylko przez pryzmat obligacji, ale również i akcji – dodaje.

Uplasowana oferta była 13-tą z kolei emisją obligacji oferowaną przez PCC Rokita w sześcioletniej historii publicznych programów emisji obligacji korporacyjnych. Spółka w tym czasie wykupiła 5 serii na łączną kwotę 110 mln zł.

Spółka należy do indeksów sWIG80, WIG-chemia, WIGdiv oraz Respect Index.