Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC Rokita wypłaci sowitą dywidendę

2016-04-20
Walne Zgromadzenie giełdowej spółki PCC Rokita zadecydowało o wypłaceniu 100% zysku swoim akcjonariuszom.

Walne Zgromadzenie giełdowej spółki PCC Rokita zadecydowało o wypłaceniu 100% zysku swoim akcjonariuszom. PCC Rokita jest producentem zróżnicowanej gamy wyrobów chemicznych, w tym największym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem polioli.

W środę 20 kwietnia Walne Zgromadzenie, zgodnie z wcześniejszymi rekomendacjami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, podjęło uchwałę o przeznaczeniu 100% zysku netto za 2015 rok na dywidendę. Środki zostaną wypłacone akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, czyli w wysokości 4,48 zł na jedną akcję. Tak wysoka dywidenda w przeliczeniu na jedną akcję plasuje PCC Rokita w czołówce polskich spółek dywidendowych.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy będzie dzień 28 kwietnia 2016 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 13 maja 2016 roku. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 853 300.

W minionym roku Grupa PCC Rokita odnotowała rekordowo wysokie zyski. Skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął poziom 153 mln zł (wzrost o 22,4%), skonsolidowany zysk netto wyniósł 84,8 mln zł netto (wzrost o 19%) a jednostkowy zysk netto PCC Rokita był w kwocie 89,1 mln zł netto (wzrost o 28%). Główną siłą napędową tak dobrych wyników była aktywność w segmencie polioli.

– To kolejny rok z rzędu, kiedy zysk spółki przekazujemy naszym akcjonariuszom. – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. Równolegle do wypłacanych dywidend, utrzymujemy dynamiczne tempo w inwestycjach. Właśnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych inwestycji w obszarze polioli – dodaje Wiesław Klimkowski.

Nie tylko mamy ambicję być, ale jesteśmy już dzisiaj spółką dywidendową. – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. PCC Rokita poprawia zyski, zwiększa swoją kapitalizacje, jak i regularnie wypłaca dywidendę, stanowiącą 100% zysku jednostkowego netto Spółki. Co ważne dla rynku, jednocześnie mamy potencjał w postaci rozwoju w obszarze nowych, specjalistycznych i wysokomarżowych produktów oraz ekspansja na nowe, szybkorozwijające się rynki. – stwierdza Rafał Zdon.