Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC Rokita przeznacza niemal 100% zysku na dywidendę

2015-05-04

Spółka PCC Rokita, największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent polioli, wypłaci swoim akcjonariuszom zysk wypracowany w 2014 r. W piątek 24 kwietnia br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o przeznaczeniu 69,3 mln zł zysku netto na dywidendę.

W 2014 r. spółka wypracowała rekordowo dobre wyniki, osiągnęła przychody na poziomie ponad 1 mld zł, a zysk netto wyniósł 69,4 mln zł. Walne Zgromadzenie przychyliło się do pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu i zdecydowało o przeznaczeniu 69,3 mln zł na dywidendę oraz 124 tys. zł na kapitał zapasowy spółki.

Środki zostaną wypłacone akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, w wysokości 3,49 zł na jedną akcję. Dzień prawa do dywidendy został ustalony na 13 maja 2015 r., a jej wypłata nastąpi 28 maja 2015 r.

 – W ostatnich latach niemal zawsze przeznaczaliśmy na dywidendę 100% zysku netto. PCC Rokita chce być spółką dywidendową, choć nie opublikowaliśmy dotąd oficjalnej polityki dywidendowej – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita.

 – Przeznaczanie zysków na wypłatę dywidendy nie oznacza, że nie będziemy inwestować. Wręcz przeciwnie. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na inwestycje ok. 150 mln zł, a w tym ma to być ok. 130 mln zł. Nasz model finansowania bardzo dobrze się sprawdza – jest elastyczny i idealnie dopasowany do naszych potrzeb. Dzięki zaufaniu zbudowanemu wśród naszych inwestorów cyklicznie pozyskujemy kapitał na rynku kapitałowym. Dodatkowo, nasza sytuacja operacyjna i finansowa pozwala nam korzystać z finansowania bankowego na atrakcyjnych warunkach. Dzięki temu możemy wypłacać dywidendę i jednocześnie efektywnie się rozwijać – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.