Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC Rokita pozyskała finansowanie z EBI

2019-01-23

Chemiczna spółka giełdowa PCC Rokita pozyskała finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Środki przeznaczy na realizację projektu inwestycyjnego, który obejmuje rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych.

PCC Rokita SA w dniu 22 stycznia 2019 r. podpisała umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), w ramach której bank udzielił Spółce finansowania na kwotę 45 mln EUR, dostępnego w maksymalnie 4 transzach. Okres finansowania może wynieść od 4 do 12 lat i zostanie odrębnie określony dla każdej z transz i w zależności od decyzji Spółki. Umowa z EBI zawiera szereg zobowiązań dotyczących m.in. utrzymania określonego w umowie poziomu wskaźników finansowych czy ograniczeń dot. wypłaty dywidendy.

Zawarta przez PCC Rokita umowa to wyraz pozytywnej oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki dokonanej przez EBI, jak również rzetelności realizowanych przez nas inwestycji – mówi Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu PCC Rokita. Należy przy tym podkreślić, że projekty finansowane przez EBI są innowacyjne i przyjazne dla środowiska oraz zapewniają trwały wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy – dodaje Prezes Klimkowski.

Pozyskane środki Spółka przeznaczy na inwestycje o łącznej wartości szacunkowej 110,5 mln EUR. Będą one obejmowały m.in. rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych takich jak: instalacja Pilot Plant w celu rozwoju polioli, instalacja pilotażowa do produkcji fosforanów i fosforynów, inwestycje związane z rozbudową i optymalizacją produkcji na elektrolizie oraz na instalacji tlenku propylenu, budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów oraz inne inwestycje, mające na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do zwiększonej skali działania.

W ostatnich latach PCC Rokita stworzyła sprzyjającą strukturę finansowania swojej działalności. Filarami tej struktury są wpływy z emisji obligacji, kredyty, pożyczki i inne formy finansowania – mówi Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu. Mając na uwadze aktualnie dostępne źródła finansowania oraz stały rozwój Spółki, podjęliśmy decyzję o wieloletniej współpracy ze stabilnym partnerem finansowym, jakim jest Europejski Bank Inwestycyjny – dodaje Rafał Zdon.