Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC Rokita instaluje najnowocześniejszej generacji elektrofiltr

2016-07-20
PCC Rokita zainstalowała w elektrociepłowni, najnowszej generacji elektrofiltr zmniejszający stężenie emitowanych pyłów.

PCC Rokita zainstalowała w elektrociepłowni, najnowszej generacji elektrofiltr zmniejszający stężenie emitowanych pyłów. Pomimo, że obniżone unijne normy, zgodnie z uczestnictwem firmy w Przejściowym Planie Krajowym, obowiązywać będą dopiero w 2020 r., Rokita już teraz zmniejszyła stężenie z 50 na 20 miligramów na metr sześcienny. Obecna norma jest znacznie wyższa i wynosi 100 mg/uNm3. Inwestycja kosztowała 7 mln zł.

– Przestrzeganie norm jest naszym priorytetem. Zanieczyszczenie powietrza ma przecież duży wpływ na nasze zdrowie. Zależało nam, żeby jak najszybciej spełnić wymogi unijnych przepisów – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes PCC Rokita SA.

Co istotne, Brzeg Dolny nie ma własnej elektrociepłowni. To Rokita dostarcza ciepło do prawie 80% mieszkań w mieście. System ciepłowniczy jest przyjazny środowisku dzięki temu jakość powietrza w Brzegu Dolnym jest znacznie lepsza niż w wielu miastach Polski. Źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego jest w dużej mierze emisja szkodliwych substancji związana z ogrzewaniem mieszkań węglem.

Warto wspomnieć, że Rokita przeprowadziła gruntowną modernizację odpylacza kotła oraz zbudowała instalację redukcji tlenków azotu, dzięki temu spełnia zaostrzone wymogi środowiskowe, wynikające z unijnej dyrektywy IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).
Dopuszczalne wielkości stężeń ustalane są w oparciu o Prawo Ochrony Środowiska a także obowiązujące europejskie przepisy dotyczące jakości powietrza. Wprowadzanie uregulowań prawnych w odniesieniu do emisji niektórych zanieczyszczeń występujących w powietrzu na terenie całej Unii, stanowi jedną z przyczyn poprawy sytuacji. Unia Europejska ustanowiła normy w zakresie emisji pyłu zawieszonego (PM) o różnych rozmiarach, ozonu, dwutlenku siarki, tlenków azotu, ołowiu oraz innych zanieczyszczeń, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na środowisko. Zgodnie obowiązującymi przepisami, państwa UE są zobowiązane do przeprowadzania oceny jakości powietrza. W Polsce jest ona dokonywana od 2002 r.