Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC Rokita emituje obligacje

2015-06-15

PCC Rokita, spółka chemiczna, której akcje są notowane od 2014 r. na GPW w Warszawie, wyemituje serię obligacji w ramach III Programu Emisji Obligacji. Obligacje serii CA będą pięcioletnie, oprocentowane 5% w skali roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oferta obejmie 200.000 sztuk papierów o wartości nominalnej 100 zł każda.

Obligacje serii CA PCC Rokita zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Konsekwentnie realizowana polityka dywersyfikacji źródeł finansowania działalności.

– Już kilka lat temu przyjęliśmy strategię utrzymywania zdywersyfikowanych źródeł finansowania. Decyzja o obecnej emisji wprost wpisuje się w tę strategię. Dynamicznie realizujemy inwestycje, mamy stabilne wyniki finansowe i ambitne plany na dalszy rozwoju. Dążymy do wzrostu we wszystkich obszarach działalność, gdyż tylko ciągły rozwój daje możliwość utrzymania czołowej pozycji w branży – mówi Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu PCC Rokita SA.
To m. in. dzięki środkom inwestorów możemy się rozwijać, realizując kolejne inwestycje. Otwarta polityka informacyjna oraz cykliczne emisje obligacji są dla nas jednym z priorytetów na rynku kapitałowym. Po raz kolejny stwarzamy inwestorom warunki do lokowania środków w nasze papiery dłużne – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu.

Podmiotem oferującym obligacje będzie Beskidzki Dom Maklerski S.A. Szczegóły emisji będą znane po opublikowaniu Ogólnych Warunków Emisji, co nastąpi w ciągu najbliższych kilku dni.

To już 8 emisja obligacji. Dotychczasowe emisje niezmiennie cieszyły się dużą popularnością. Na wiarygodność PCC Rokita dodatkowo wpływa z sukcesem przeprowadzona w ubiegłym roku pierwsza emisja akcji, a następnie dobrze dla inwestorów zachowujący się kurs. – mówi Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM.Tradycyjnie już zapisy będzie można dokonywać w oddziałach BDM a posiadacze naszych rachunków także poprzez nasz serwis internetowy – dodaje.

Do tej pory spółka PCC Rokita wyemitowała w ramach dwóch programów emisji obligacji papiery dłużne o łącznej wartości 142 mln zł (obligacje serii A o wartości 15 mln zł zostały wykupione w maju 2013 r., obligacje serii AA o wartości 25 mln zł zostały wykupione w październiku 2014 r. a obligacje serii AB zostaną wykupione 18 czerwca b. r. Emisje obligacji, obok kredytów bankowych i ubiegłorocznej emisji akcji, są wciąż głównym elementem strategii finansowania rozwoju PCC Rokita.