Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC Rokita członkiem Klastra Chemicznego „Zielona Chemia”!

2016-12-19

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” zyskuje nowego członka wspierającego!

Burzliwe zmiany gospodarcze, społeczne i środowiskowe są m.in. skutkiem postępującego procesu globalizacji. Firmy operujące w branży chemicznej mają dziś do czynienia z bardzo silną konkurencją zarówno na rynkach lokalnych jak i międzynarodowych. W celu wsparcia jednostek gospodarczych w uzyskiwaniu rynkowych przewag konkurencyjnych, Unia Europejska realizuje strategię rozwoju, do której głównych założeń należy budowa silnej gospodarki opartej na wiedzy, innowacjach oraz społeczeństwie informacyjnym. W związku z powyższym, na szczeblu UE, krajów członkowskich oraz poszczególnych regionów, tworzone są programy oraz instytucjonalne systemy wsparcia innowacji, których ważnym elementem są rozwiązania organizacyjne służące stymulacji procesu kreowania oraz wdrażania innowacji zwane KLASTRAMI.

Jednym z najstarszych i najprężniej działających organizacji klastrowych w Polsce jest Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”. Na mocy Uchwały Zarządu tego Klastra, w dniu 6 grudnia bieżącego roku, w poczet jego członków wspierających została włączona firma PCC ROKITA SA.

Dzięki przynależności do struktur Klastra Chemicznego, Spółka będzie miała możliwość pogłębiania współpracy z innymi podmiotami działającymi w branży chemicznej, promowania swoich produktów, czy wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Klastra. Jednak najważniejszymi aspektami współdziałania w ramach Klastra Chemicznego, będą ściśle rozwojowe obszary, tzn. wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych produktów i technologii oraz współpraca z naukowcami strefy B+R oraz przedstawicielami instytucji z otoczenia biznesu.

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” jest skutecznie działającym na arenie krajowej i międzynarodowej klastrem badawczo-rozwojowym, skupiającym przedsiębiorstwa i jednostki naukowe z województwa zachodniopomorskiego i innych regionów Polski. Zadaniem członków Klastra na najbliższe lata jest zbudowanie łańcucha wartości wokół projektów badawczo-rozwojowych i demonstracyjnych związanych z tzw. zieloną chemią. Efektem tego ma być znaczący wzrost aktywności innowacyjnej członków Klastra na rynku polskim i zagranicznym.