Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC Rokita chemiczną spółką roku

2016-11-22

Giełdowa spółka PCC Rokita otrzymała tytuł chemicznej spółki roku w ramach konkursu Diamenty Polskiej Chemii. Wydarzenie objął honorowym patronatem Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin. Celem konkursu jest promowanie firm i osób związanych z branżą chemiczną wyróżniających się wyjątkowymi osiągnięciami, efektywnością i innowacyjnością. Szacowna kapituła konkursu nagrodziła Spółkę za szczególne osiągnięcia i ponadprzeciętny wkład w rozwój polskiej chemii.

21 listopada b.r. podczas gali wieńczącej V edycję „Chemical Industry Summit & Awards Gala” wręczający nagrodę Jerzy Polaczek, Honorowy Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Z-ca Redaktora Naczelnego „Przemysłu Chemicznego” podkreślił, że PCC Rokita szczególnie wyróżniła się dynamiką rozwoju, w tym rosnącymi wynikami finansowymi, inwestycjami i innowacyjnością.

W kapitule zasiadają znane osobistości polskiej chemii. Poza postaciami ze świata biznesu, kapituła zrzesza takie osoby jak m. in. Prof. Michał Kleiber, Przewodniczący Kapituły, Prezes Polskiej Akademii Nauk 2007 – 2015, Prof. Witold Orłowski, Członek Rady Klubu, ekonomista, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta 2001-2005, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska,  Prof. Zbigniew Florjańczyk Profesor dr hab. inż. Kierownik Katedry Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Warszawskiej, Prof. Janusz Jurczak Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk, Prof. Jacek Kijeński Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem.

Dziękujemy szacownej kapitule za ten zaszczytny tytuł – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA. Miano chemicznej spółki roku to nie tylko powód do dumy, ale i zobowiązanie. Tytuł ten mobilizuje nas do dalszego wysiłku. Mamy ambicję nie zawieść naszych partnerów biznesowych jak i inwestorów – stwierdza Wiesław Klimkowski.

Nasza konsekwentnie realizowana strategia przynosi wymierne efekty biznesowe – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA. Przyznany tytuł to dowód, że jesteśmy postrzegani jako godny zaufania podmiot zarówno przez inwestorów, jak i przez niezależne poważne gremia skupiające świat nauki i biznesu – dodaje Rafał Zdon.

Przez ostatnie lata pozycja rynkowa PCC Rokita konsekwentnie umacnia się. Za trzy kwartały 2016 roku Grupa PCC Rokita wypracowała rekordowo dobre wyniki. Zysk EBITDA osiągnął rekordowo wysoki poziom 153,7 mln zł i był wyższy od zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku o 59,6 mln zł (+ 63,4%). Zysk netto również istotnie wzrósł i wyniósł 95,8 mln zł w porównaniu do 45,1 mln zł za trzy kwartały 2016 r. (+ 112,5%). Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wzrosły wobec przychodów okresu analogicznego o 35,6 mln zł (+ 4,6%).   Grupa wypracowała także wyższe poziomy rentowności. Marża EBITDA osiągnęła 18,9% (+ 6,8 p.p. 1-3Q/1-3Q), a marża brutto ze sprzedaży wyniosła 26,1 % (+ 6,4 p.p. 1-3Q/1-3Q).

Rozwój Spółki i wzrost jej atrakcyjności jest dostrzegany przez Inwestorów. Od początku roku kurs spółki zyskał ponad 40% przy 15% spadku WIGChemia. W dniu 16 października notowania na zamknięciu osiągnęły rekordowy dotąd poziom 70,50 zł wobec kursu akcji podczas IPO w czerwcu 2014 r. w wysokości 33 zł.   Na dzień publikacji wyników za III kwartał 2016 r. kurs wyniósł 68 zł.

Spółka jest uczestnikiem indeksów sWIG80, WIG-chemia oraz WIGdiv oraz znanym emitentem obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst.