Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

PCC Rokita aktywnie promuje ideę zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

2014-01-25
PCC Rokita zdobyła uznanie Dyrekcji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za zrealizowane w latach 2012-2013 działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

25.01.2014

PCC Rokita zdobyła uznanie Dyrekcji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za zrealizowane w latach 2012-2013 działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

W ostatnich dwóch latach PCC Rokita uczestniczyła w kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” i koncentrowała się na tematyce prewencji. Realizowane działania obejmowały dystrybucję wśród pracowników spółki materiałów informacyjnych oraz udział wybranych osób w seminariach, konferencjach i warsztatach. Ponadto spółka dostosowała środki ochrony indywidualnej do wymagań stanowiska pracy, podwyższyła standard pomieszczeń socjalnych, dokonała przeglądu i weryfikacji ocen ryzyka zawodowego oraz wspólnie z Akademią Medyczną we Wrocławiu zrealizowała program prozdrowotny, który pozwala na obniżenie ryzyka sercowo naczyniowego u pracowników firmy.

Dyrekcja Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy rozpoczynają w 2014 roku kolejną dwuletnią kampanię „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”, której tematyką będzie zapobieganie zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Zarząd PCC Rokita jest zainteresowany udziałem spółki także w tej edycji kampanii.