Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Obligacje serii AD na Catalyst

2013-06-14

Obligacje na okaziciela serii AD wyemitowane zostały w ramach trwającego do czerwca 2013 roku Programu Emisji Obligacji.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250.000 obligacji serii AD po cenie emisyjnej równej 100 zł, z podziałem na dwie transze: Transzę Instytucjonalną i Transzę Otwartą. W Transzy Instytucjonalnej oferowanych było 150.000 Obligacji serii AD, w Transzy Otwartej – 100.000 Obligacji serii AD.Redukcja zapisów w Transzy Otwartej wyniosła ponad 65%

Obligacje serii AD, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCRK00050” i nazwą skróconą "PCR0517", zostały w dniu 14 czerwca 2013 roku wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst w systemie notowań ciągłych.