Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Obligacje serii AC na Catalyst

2013-05-15

Obligacje na okaziciela serii AC wyemitowane zostały w ramach trwającego do czerwca 2013 roku Programu Emisji Obligacji. 

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250.000 obligacji serii AC po cenie emisyjnej równej 100 zł, z podziałem na dwie transze: Transzę Instytucjonalną i Transzę Otwartą. W każdej z transz oferowanych było po 125.000 Obligacji serii AC.

Obie transze zostały objęte w całości. Redukcja zapisów wśród inwestorów indywidualnych wyniosła blisko 78%

Obligacje serii AC, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCRK00043” i nazwą skróconą "PCR0416", zostały w dniu 15 maja 2013 roku wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst w systemie notowań ciągłych.