Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Obligacje PCC Rokita: rusza pierwsza w Polsce oferta kaskadowa

2014-05-20
We wtorek 20 maja br. rozpoczynają się zapisy na obligacje PCC Rokita serii BA w ramach pierwszej w Polsce kaskadowej publicznej oferty sprzedaży. Prowadzi ją Dom Maklerski BDM.

We wtorek 20 maja br. rozpoczynają się zapisy na obligacje PCC Rokita serii BA w ramach pierwszej w Polsce kaskadowej publicznej oferty sprzedaży. Prowadzi ją Dom Maklerski BDM. Obligacje są pięcioletnie, oprocentowane 5,5% w skali roku. Oferta obejmuje 40.000 szt. obligacji wyemitowanych przez spółkę w kwietniu br. i następnie dopuszczonych do obrotu na rynku Catalyst.

Zawsze dążyliśmy do tego, żeby obligacje PCC Rokita były łatwo dostępne dla inwestorów i systematycznie im oferowane. Zeszłoroczna nowelizacja przepisów umożliwiła zastosowanie mechanizmu oferty kaskadowej i jako pierwsza spółka w Polsce postanowiliśmy ją wykorzystać właśnie do osiągnięcia tego celu – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

W kwietniu br. spółka przeprowadziła emisję obligacji o wartości 22 mln zł w ramach drugiego Programu Emisji Obligacji. Obligacje o wartości 17 mln zł nabył Oferujący – Dom Maklerski BDM, który dzisiaj rozpoczyna proces ich odsprzedaży inwestorom. – Pierwsza oferta w tej formule dotyczy sprzedaży 40.000 szt. obligacji PCC Rokita serii BA o łącznej wartości nominalnej 4 mln zł. Zapisy rozpoczynają się 20 maja br. i potrwają do 12 czerwca br. W przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na liczbę obligacji większą od łącznej liczby obligacji oferowanych okres zapisów zostanie skrócony – wyjaśnia Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM.

Cena sprzedaży obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis i uwzględnia wartość nominalną oraz odsetki należne na dzień przypadający w drugim dniu roboczym, następującym po dniu dokonania zapisu. W pierwszym dniu zapisów, czyli 20 maja br. cena sprzedaży wynosi 100,54 zł. Jest to rozwiązanie porównywalne z mechanizmem właściwym dla obligacji Skarbu Państwa, funkcjonującym od 20 lat.

Obligacje PCC Rokita w ramach kaskadowej publicznej oferty sprzedaży może nabyć każdy, kto posiada rachunek papierów wartościowych w dowolnej firmie inwestycyjnej. Zapisy można składać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM. – Osoby, które mają otwarty rachunek w naszym domu maklerskim mogą zapisać się na obligacje także przez internet – podkreśla Tomasz Lalik. Zapisanie obligacji na rachunku papierów wartościowych inwestorów będzie następowało w drugim dniu roboczym po dniu złożenia zapisów.

O spółce

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.

Główne kategorie produktów spółki to:

– Poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz tworzyw poliuretanowych typu CASE (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers);

– Alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branżach tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej;

– Produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.

W skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzi 21 spółek. Jedynym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka. 75 spółek wchodzących w skład Grupy PCC zatrudnia obecnie prawie 3 tys. pracowników w 16 krajach. Jedynym akcjonariuszem PCC SE jest pan Waldemar Preussner, który w 2009 r. został uhonorowany Polsko-Niemiecką Nagrodą Gospodarczą za szczególne zasługi w rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Kaskadowej Publicznej Ofercie Sprzedaży Obligacji serii BA oferowanych do sprzedaży przez BDM S.A. są: Informacja o terminach i warunkach Kaskadowej Publicznej Oferty Sprzedaży Obligacji serii BA, Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii BA oraz Prospekt Emisyjny Podstawowy II Programu Emisji Obligacji i opublikowane aneksy do Prospektu, które dostępne są na stronie internetowej Uczestnika Oferty Kaskadowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl oraz na stronach internetowych Spółki www.pcc.rokita.pl i www.pccinwestor.pl. Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii, ani do rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta sprzedaży lub objęcia albo próba pozyskania.