Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Mocny początek roku dla Grupy PCC Rokita

2022-05-17

W pierwszym kwartale bieżącego roku Grupa PCC Rokita osiągnęła ponadprzeciętne wyniki. Na tak dobre rezultaty wpłynęła działalność wszystkich segmentów produkcyjnych Grupy, w tym w szczególności segmentu Chloropochodne.

Bardzo wysoki poziom uzyskał skonsolidowany zysk EBITDA w kwocie 204 mln zł, wyższy o 50% niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku. Bardzo wysoką wartość osiągnął także zysk netto Grupy na poziomie blisko 124 mln zł i był wyższy o ponad 78% w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 r.

Tak dobre rezultaty to efekt przede wszystkim wyników uzyskanych w segmencie Chloropochodne. Wynik EBITDA tego segmentu był wyższy o 278% w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. Na te wyniki wpłynęły historycznie rekordowe ceny ługu sodowego i sody kaustycznej – dodaje.

Średnia cena ługu sodowego była wyższa o 88% w porównaniu do pierwszego kwartału roku poprzedniego, a średni wzrost cen sody kaustycznej wyniósł 130%. Obecnie ma miejsce dalszy wzrost cen chloroalkaliów. Na dobre wyniki wpłynęło również zakontraktowanie z wyprzedzeniem zdecydowanej większości zapotrzebowania na energię elektryczną.

W segmencie Poliuretany pierwszy kwartał 2022 roku był pomyślnym okresem, pomimo spadku zysku EBITDA o 27% w stosunku do bardzo wysokiej bazy porównawczej analogicznego okresu 2021 roku. Ceny polioli utrzymywały się i nadal utrzymują na relatywnie wysokim poziomie. Dodatkowo od lutego bieżącego roku wciąż rosną ceny głównych surowców bazowych, propylenu i etylenu oraz mediów.

Rekordowe obroty i marże osiągnął w pierwszym kwartale 2022 roku segment Inna działalność chemiczna. Zysk EBITDA wzrósł o 106% w stosunku do pierwszego kwartału roku 2021.

W obszarze inwestycji Grupa realizuje inwestycję budowy nowego uniwersalnego zakładu w Brzegu Dolnym. Jest ona prowadzona przez spółkę PCC BD, której wspólnikami są PCC Rokita i PCC EXOL. Na nowej instalacji ma być produkowana szeroka gama między innymi etoksylatów oraz polioli polieterowych, mogących mieć szerokie zastosowanie w licznych branżach. Produkty pochodzące z tej instalacji mają charakteryzować się niższą emisją lotnych związków organicznych, krótszym i nisko odpadowym procesem produkcji a część produktów będzie charakteryzowała się niższym śladem węglowym.

Ponadto Spółka przeprowadza ruch próbny na wybudowanej w zeszłym roku kotłowni wodorowo-gazowej, gdzie jako paliwo opałowe może być zagospodarowany nadmiarowy wodór produkowany w segmencie Chloropochodne. Inwestycja ma pozwolić na zmniejszenie ilości zużywanego węgla oraz obniżenie emisji CO2.

Pomimo wielu zmian rynkowych i dużej niepewności, związanej z aktualną sytuacją geopolityczną, wszystkie segmenty produkcyjne Grupy wypracowały bardzo dobre poziomy obrotów, jak i wyników finansowych – komentuje Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu. Obecnie panuje bardzo dobra sytuacja w segmencie Chloropochodne, gdzie wciąż rosną ceny produktów, a w segmencie Poliuretany obserwujemy nadal relatywnie wysoki poziom cenowy produktów. W segmencie Inna działalność chemiczna dzięki nowoczesnym i specjalistycznym rozwiązaniom umacniamy swoją pozycję rynkową – dodaje.

PCC Rokita stawia na produkty z linii PCC Greenline®. PCC Rokita produkuje m.in. zielony chlor i ług sodowy w oparciu o przyjazną dla środowiska technologię membranową a dzięki OZE zużywana w tym procesie energia jest „zielona”.

Spółka w dalszym ciągu analizuje potencjalne możliwości rozwoju w kierunku zabezpieczenia jej potrzeb energetycznych w kolejnych latach. Rozważania te obejmują takie rozwiązania jak między innymi inwestycje we własne źródła energii odnawialnej.

Ponadto w marcu tego roku PCC Rokita przyjęła założenia do strategii dekarbonizacji na lata 2022-2050, co jest wyrazem spójności z celami polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Założenia Spółki skupiają się na obniżeniu emisyjności zużywanej energii elektrycznej w taki sposób, żeby prowadzić zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą. PCC Rokita już od wielu lat intensywnie inwestuje w poprawę efektywności energetycznej.

PCC Rokita jest producentem specjalistycznych wyrobów chemicznych i formulacji przemysłowych. Jest jedną z wiodących firm chemicznych w Polsce i Europie. PCC Rokita od 2011 roku emituje obligacje wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym GPW – Catalyst. Od 2014 roku na GPW notowane są akcje spółki. PCC Rokita jest spółką działającą w ramach międzynarodowego koncernu PCC na czele ze spółką PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka, zatrudnia obecnie około 3,3 tys. pracowników w 18 krajach.