Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Kolejna publiczna emisja obligacji PCC Rokita

2014-09-26
PCC Rokita, spółka chemiczna, której akcje notowane są na GPW w Warszawie, wyemituje kolejną serię obligacji w ramach II Programu Emisji Obligacji.

PCC Rokita, spółka chemiczna, której akcje notowane są na GPW w Warszawie, wyemituje kolejną serię obligacji w ramach II Programu Emisji Obligacji. Obligacje serii BB będą pięcioletnie, oprocentowane 5,5% w skali roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oferta obejmie 250.000 sztuk papierów o wartości nominalnej 100 zł każda.

Obligacje serii BB zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. – Możemy pochwalić się bardzo dużą sprawnością w zakresie działań formalno-prawnych związanych z wprowadzaniem obligacji do obrotu na Catalyst. Relatywnie duża płynność to jedna z istotnych zalet każdej z serii obligacji PCC Rokita – mówi Wiesław Klimkowski.

Do tej pory spółka PCC Rokita wyemitowała obligacje o łącznej wartości 132 mln zł (obligacje serii A o wartości 15 mln zł zostały wykupione w maju 2013 r., obligacje serii AA o wartości 25 mln zł zostaną wykupione 3 października br.). Emisje obligacji są, obok kredytów bankowych i tegorocznej emisji akcji, głównym elementem strategii finansowania rozwoju PCC Rokita.