Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Kolejna emisja obligacji PCC Rokita zakończona redukcją zapisów

2014-10-15
Sukcesem zakończyła się kolejna emisja obligacji spółki PCC Rokita. Emitent pozyskał łącznie 25 mln zł. Przydział obligacji nastąpił 15 października 2014 r.

Sukcesem zakończyła się kolejna emisja obligacji spółki PCC Rokita. Emitent pozyskał łącznie 25 mln zł. Przydział obligacji nastąpił 15 października 2014 r.

Obligacje serii BB były emitowane przez spółkę PCC Rokita w ramach II Programu Emisji Obligacji. 10 października 2014 r. Dom Maklerski BDM zakończył przyjmowanie zapisów. Oferta obejmowała 250 tys. sztuk pięcioletnich obligacji ze stałym oprocentowaniem 5,5% w skali roku.

Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich emisji, także tym razem popyt na obligacje PCC Rokita był większy od oferowanej ich liczby. Inwestorzy złożyli zapisy na łączną kwotę ponad 35 mln zł. Przy przydziale spółka zaoferowała preferencyjne warunki dla inwestorów, którzy dwa lata temu wzięli udział w ofercie publicznej obligacji serii AA. W pierwszym etapie obligacje przydzielono bowiem tym inwestorom, którym 3 października 2012 r. zostały przydzielone obligacje serii AA. Otrzymali oni papiery serii BB w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba przydzielonych im obligacji serii AA, ale jednocześnie nie większej niż łączna ilość obligacji serii BB objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. Na tym etapie przydzielono 118.838 obligacji.

W drugim etapie, obligacje przydzielono inwestorom nieposiadającym pierwszeństwa przy przydziale oraz pozostałym z grupy z pierwszeństwem, którzy złożyli zapisy na obligacje serii BB w ilości większej niż traktowana preferencyjnie. W tym przypadku przydział został dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji – stopa redukcji wyniosła niemal 44%. Łącznie obligacje zostały przydzielone 375 inwestorom.

– Prowadzimy otwartą politykę komunikacyjną z inwestorami. Korzystamy nie tylko z pośrednich, popularnych kanałów kontaktu, ale umożliwiamy naszym akcjonariuszom oraz obligatariuszom także kontakt bezpośredni. Niespełna dwa tygodnie temu zorganizowaliśmy w Brzegu Dolnym Dzień Inwestora Indywidualnego. Była to już druga edycja i ponownie odwiedziło nas niemal stu inwestorów – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita.

– Podczas tej emisji spółka po raz kolejny doceniła tych, którzy są z nią od dawna. Inwestorzy, którym w 2012 r. zostały przydzielone obligacje serii AA, otrzymali preferencyjne warunki przydziału obligacji. Dodatkowo, w podczas trwania zapisów na obligacje serii BB, spółka dokonała wykupu obligacji serii AA. Inwestorzy mogli więc od razu przeznaczyć otrzymane środki na sprawdzoną inwestycję. Ponad połowa inwestorów z tej grupy wzięła udział w emisji obligacji serii BB – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

– Emitowane przez PCC Rokita obligacje po raz kolejny cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Dynamicznie realizowane inwestycje, stabilne wyniki finansowe oraz niezwykła dbałość o relacje inwestorskie to elementy bardzo ważne dla inwestorów. PCC Rokita to emitent posiadający wszystkie te cechy – mówi Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM.

Zgodnie z dotychczasową strategią, obligacje PCC Rokita serii BB zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.