Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Grupy PCC Rokita – bardzo wysokie zyski za rok 2018

2019-03-18

Grupa PCC Rokita wypracowała rekordowo wysokie skonsolidowane zyski za rok 2018. Skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął poziom 341 mln zł (+28% r/r), a zysk netto 227 mln zł (+24% r/r). Marża brutto na sprzedaży Grupy w 2018 roku przekroczyła poziom 30%.

Główną przyczyną tak dobrych rezultatów były wyniki segmentu Chloropochodne. Wzrosły zarówno ilości sprzedawanych produktów oferowanych przez ten segment, jak i marże osiągane na sprzedaży. Był to efekt sprzyjającej koniunktury na rynku chloroalkaliów oraz zwiększanych zdolności produkcyjnych. Segment Chloropochodne wypracował historycznie najwyższy zysk EBITDA, o 78% wyższy niż w roku 2017. Równolegle w segmencie Poliuretany, mimo wymagającego otoczenia rynkowego, sprzedaż zwiększyła się o 7% wobec roku porównawczego. Segment ten zmagał się zarówno z wysokimi cenami surowców, jak i z wysoką podażą produktów na rynku. Zdecydowaną większość sprzedaży segmentu stanowiły produkty specjalistyczne. Ponadto segment Inna działalność chemiczna odnotował wzrost zysku EBITDA o 28% (r/r), co zawdzięcza przede wszystkim rekordowo wysokim przychodom i marżom. Segment ten stale dąży do zwiększania sprzedaży produktów specjalistycznych.

W minionym roku rynek chloroalkaliów odnotował bardzo dobra koniunkturę – stwierdza Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. – Ponadto, jednym z kluczowych elementów naszej strategii są konsekwentnie realizowane inwestycje. W segmencie Chloropochodne w 2018 roku konsekwentnie zwiększaliśmy zdolności produkcyjne elektrolizy. Eliminacja wąskich gardeł w procesie produkcyjnym doprowadzi do dalszego zwiększania zdolności produkcyjnych w tym obszarze – dodaje Wiesław Klimkowski.

Akcje i obligacje Spółki są notowane na GPW. Spółka jest uczestnikiem indeksów sWIG80, WIG-chemia, WIGdiv oraz prestiżowego Respect Index.

Realizując strategię biznesową, równolegle dążymy do równowagi między rentownością ekonomiczną biznesu a szeroko pojętym interesem społecznym, jak również odpowiedzialnym zarządzaniem organizacją – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. – Kolejny rok z rzędu akcje PCC Rokita zostały zakwalifikowane do prestiżowego giełdowego indeksu RESPECT Index, skupiającego tylko 31 z prawie 500 spółek notowanych na GPW. Spółka jest uczestnikiem tego indeksu od 2016 roku – dodaje Rafał Zdon.