Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Grupa PCC Rokita prezentuje wyniki za I półrocze 2015

2015-09-08
Giełdowa spółka chemiczna PCC Rokita, największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent polioli, opublikowała wyniki za I półrocze 2015 r.

Giełdowa spółka chemiczna PCC Rokita, największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent polioli, opublikowała wyniki za I półrocze 2015 r.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2015 r. PCC Rokita osiągnęła 500,9 mln zł przychodów skonsolidowanych (o 5,7% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Skonsolidowany zysk ze sprzedaży wyniósł 92,0 mln zł, EBITDA 52,9 mln zł, a zysk netto 19,2 mln zł. Grupa osiągnęła w I półroczu 2014 marżę na sprzedaży na poziomie 18,4% (o 1,4 p. p. wyższą niż w I półroczu 2014 r.) W strukturze przychodów Spółki około 53% procentowy udział w przychodach stanowiła sprzedaż polioli.

Na rezultaty całego półrocza miał wpływ proces przełączania produkcji chloru na nową instalację elektrolizy membranowej, wykorzystywaną do produkcji chloru i ługu sodowego, jednych z podstawowych produktów Spółki.

Niższe wyniki za I półrocze w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku spowodował głównie postój związany ze zmianą technologii produkcji chloru na technologię membranową. Postój wpłynął w szczególności na wyniki I kwartału. W II kwartale wpływ przełączania systemów był już mniej znaczący. Produkcja i sprzedaż na niższym poziomie była również wynikiem procesu dochodzenie do oczekiwanych parametrów instalacji.

Sfinalizowaliśmy właśnie kluczową dla Spółki inwestycję zmiany technologii produkcji chloru. mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. Przerwa w produkcji chloru podczas przełączania systemów spowodowała zarówno niższą produkcję i sprzedaż chloru, ale także produktów chloropochodnych, alkaliów oraz polioli. Obecnie etapami osiągamy planowane moce produkcyjne instalacji – dodaje Wiesław Klimkowski.

Zgodnie z naszymi zapowiedziami, proces przełączania elektrolizy na membranową miał bezpośrednie przełożenie na niższe wyniki finansowe I półrocza br. – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. Równocześnie w I półroczu osiągnęliśmy już pierwsze oszczędności z tytułu mniejszego zużycia energii elektrycznej, co jest jednym z głównych efektów zmiany technologii produkcji chloru. – stwierdza.
W I półroczu br. Grupa zakończyła także inwestycje rozbudowy zdolności tlenku propylenu do ponad 45 tys. ton rocznie. Był to niezbędny etap w realizacji kolejnych inwestycji celem zwiększenia mocy produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych.

Na początku roku 2015 w skład Grupy weszła nowo utworzona spółka IRPC-PCC Co. Ltd z siedzibą w Bangkoku (spółka JV z udziałami należącymi po połowie do PCC Rokita i do tajskiego koncernu IRPC), której zadaniem jest rozwój sprzedaży polioli oraz systemów poliuretanowych na terenach Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Indii.

Mimo ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych przez PCC Rokita, blisko cały zysk netto Spółki za 2014 r. został wypłacony akcjonariuszom.

Wyniki Grupy PCC Rokita [w mln zł]
(działalność kontynuowana)
1H2014 1H2015 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 531,4 500,9 -5,7%
Zysk brutto ze sprzedaży 90,5 92,0 -1,7%
Marża brutto ze sprzedaży 17,0% 18,4% +1,4 p. p.
EBITDA 56,3 52,9 -6,0%
Marża EBITDA 10,6% 10,6%
Zysk netto 28,0 19,2 -31,4%
Marża nett 5,3% 3,8% -1,5 p. p.