Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Grupa PCC Rokita prezentuje najlepsze w historii wyniki

2017-03-07

Działająca w branży chemicznej Grupa PCC Rokita, za rok 2016 wypracowała historycznie najlepsze wyniki. Zysk EBITDA Grupy osiągnął rekordowo wysoki poziom 290 mln zł i był wyższy od zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku o 133,1 mln zł (+ 84,7%). Skonsolidowany zysk netto również istotnie wzrósł i wyniósł 202,7 mln zł w porównaniu do 84,8 mln zł za 2015 r. (+ 139,2%). Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wzrosły wobec przychodów okresu analogicznego o 58,4 mln zł (+ 5,6%). Grupa wypracowała także wyższe poziomy rentowności. Marża EBITDA osiągnęła 26,2% (+11,2 p.p. r/r), a marża brutto ze sprzedaży wyniosła 28,1 % (+ 6,8 p.p. r/r).

Akcje spółki PCC Rokita, dominującego podmiotu Grupy, notowane są od 2014 roku na rynku regulowanym GPW. Spółka jest uczestnikiem indeksów sWIG80, WIG-chemia, WIGdiv oraz Respect Index.

Za 3 miesiące miną trzy lata od kiedy weszliśmy na Giełdę – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA. – Myślę, że inwestorzy, którzy są z nami przez ten okres, mają powody do zadowolenia. Podczas pierwszej publicznej emisji, IPO, prezentowaliśmy skonsolidowany zysk EBITDA za 2013 rok w wysokości 120 mln zł, który w kolejnych dwóch latach sukcesywnie rósł, aby w ubiegłym, 2016 roku, osiągnąć 290 mln zł. Oznacza to ponad trzykrotny wzrost w ciągu minionych trzech lat. Zysk netto urósł jeszcze bardziej i w tym okresie urósł z 58 mln zł do ponad 202 mln.

Wyniki osiągnięte w 2016 roku mają kilka głównych źródeł. Sytuacja rynkowa w segmencie Chloropochodne była sprzyjająca dzięki rosnącym cenom ługu sodowego i sody kaustycznej. Dzięki zrealizowanej inwestycji w wysoce efektywną, proekologiczną instalację elektrolizy membranowej, Spółka była także beneficjentem programu tzw. białych certyfikatów. W drugim głównym segmencie, Poliuretany, Spółka utrzymała bardzo dobre wyniki, pomimo mniej sprzyjających warunków rynkowych. Grupa optymalizowała w tym segmencie portfolio i zwiększyła udział w sprzedaży wysokomarżowych produktów specjalistycznych, przy jednoczesnym ograniczeniu udziału produktów masowych.

Uważamy, iż kluczem do sukcesu naszej Grupy jest ambitna i konsekwentna polityka inwestycyjna. – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA. – W segmencie Poliuretany zarówno w zeszłym roku, jak i w bieżącym, zwiększamy moce produkcyjne, równocześnie poszerzając portfolio o nowe produkty jak poliole poliestrowe. Analizujemy także możliwości dalszych inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne w segmencie Chloropochodne.

Spółka jest aktywna w poszukiwaniu możliwości dalszego rozwoju , w tym dostrzega potencjał wzrostowy jaki prezentuje Azja. PCC Rokita od 2015 jest zaangażowana w Tajlandii, gdzie wspólnie z lokalnym partnerem utworzyła handlową spółkę IRPC PCC. Kolejnym krokiem była decyzja w roku 2016 o zakupie części udziałów spółki produkcyjnej IRPC Polyol. W 2017 roku spółka z Grupa PCC Rokita podpisała umowy ze spółkami Grupy Petronas, mające na celu rozpoczęcie przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcyjnej w Malezji.

Spółka od 2011 roku jest obecna na rynku Catalyst ze swoimi obligacjami. W 2016 roku PCC Rokita w przeprowadziła emisję obligacji w ramach IV już Programu Emisji Obligacji i pozyskała w ten sposób ponad 80 mln zł.

Staramy się wykorzystywać wszystkie potencjalne możliwości biznesowe, zarówno w kraju jak i za granicą – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA. – z drugiej jednak strony, pamiętając kryzys z lat 2008/2009 dbamy o bezpieczną strukturę finansowania, gdzie obligacje skierowane do indywidualnych emitentów stanowią bardzo ważny jej element. Jednocześnie cieszymy się bardzo dobrą współpracą z sektorem bankowym.

Spółka po raz pierwszy zaprezentowała skonsolidowane sprawozdania, zarówno finansowe jak i z działalności, z uwzględnieniem podziału swojego biznesu na segmenty. Dzięki temu raport roczny za 2016 zawiera więcej szczegółowych informacji o bieżącej działalności, jak i planach rozwojowych Grupy PCC Rokita.

Wyszliśmy naprzeciw sugestiom Inwestorów – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA. – Na potrzeby prezentacyjne podzieliśmy naszą działalność na pięć segmentów i istotnie zwiększyliśmy transparentność prezentowanych informacji w naszym sprawozdaniu zarządu i sprawozdaniu finansowym.