Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Grupa PCC Rokita opublikowała dobre wyniki za trzeci kwartał po zakończeniu kluczowej inwestycji

2015-11-16
Giełdowa spółka PCC Rokita, największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent polioli, opublikował wyniki za III kw. 2015 r.

Giełdowa spółka PCC Rokita, największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent polioli, opublikował wyniki za III kw. 2015 r. Grupa wypracowała 779 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz 45 mln zł zysku netto. Wpływ na wyniki trzech kwartałów miało przełączenie produkcji chloru na nową instalację elektrolizy membranowej.

Przychody Grupy w okresie pierwszych trzech miesięcy 2015 r. wyniosły 779 mln zł. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 153 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 57,4 mln zł, EBITDA 94 mln zł, a zysk netto 45 mln zł. Grupa wypracowała marżę brutto na sprzedaży na poziomie 19,6%, marża EBITDA 12,0%, a marża netto 6,0%.
Na wyniki trzech kwartałów wpłynął proces zmiany technologii elektrolizy na membranową, jednej z kluczowych inwestycji PCC Rokita, prowadzonej przez kilka ostatnich lat. Elektroliza membranowa wykorzystywana jest do produkcji chloru i ługu sodowego. Chlor zaś znajduje zastosowanie, m.in.: w branży chemicznej, budowlanej, motoryzacyjnej, elektrycznej i farmaceutycznej. Ług sodowy natomiast w branży energetycznej, papierniczej, metalurgicznej a także spożywczej.

Dzięki zwiększonym zdolnościom produkcyjnym, spółka wypracowała za trzeci kwartał lepszy zysk niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Po sfinalizowaniu inwestycji konwersji na elektrolizę membranową, co miało bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe I półrocza br., w III kwartale osiągnęliśmy oczekiwane parametry instalacji. W sierpniu wypracowaliśmy najwyższą w historii firmy produkcję i sprzedaż ługu sodowego. Zmiana technologii produkcji umożliwia nam zwiększenie mocy produkcyjnych – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita.

Zmiana technologii produkcji na membranową pozwala nie tylko zwiększyć zdolności produkcyjne instalacji ale także zmniejsza oddziaływanie na środowisko oraz ogranicza zużycie energii elektrycznej.

Zastąpienie technologii produkcji technologią membranową pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej na szacowanym poziomie ok 20 mln zł rocznie – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

W pozostałej części roku 2015 PCC Rokita będzie kontynuowała realizację założonego planu inwestycyjnego, m.in. inwestycje w rozbudowę zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych.