Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Grupa PCC Rokita opublikowała bardzo dobre wyniki na półmetku 2017 i kolejny raz zaprasza Inwestorów do Brzegu Dolnego

2017-08-25
PCC Rokita, wraz ze spółką - siostrą PCC EXOL, już po raz piąty zaprasza Inwestorów na spotkanie z zarządzającymi na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym.

PCC Rokita, wraz ze spółką – siostrą PCC EXOL, już po raz piąty zaprasza Inwestorów na spotkanie z zarządzającymi na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym. Zdaniem Inwestorów, bezpośredni kontakt z przedstawicielami spółki giełdowej to najlepszy sposób na osobiste zdobycie wiedzy o tym, co ważne. W dniu 7 października br. Inwestorzy będą mieli okazję przekonać się osobiście o tym, jak osoby zaangażowane na co dzień w działalność spółki, rozwijają ją i budują jej wartość. Dzięki zaplanowanej na ten dzień wycieczce po parku przemysłowym, goście będą mieli możliwość zapoznać się z postępem prowadzonych inwestycji.

Spotkanie będzie miało miejsce już po publikacji wyników za I półrocze, stąd naturalną częścią wydarzenia będzie omówienie rezultatów tego okresu. PCC Rokita już pochwaliła się bardzo dobrymi skonsolidowanymi wynikami I półrocza 2017 roku. Zysk EBITDA Grupy PCC Rokita osiągnął poziom 119,2 mln zł i tym samym był o 11,9% wyższy niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Zysk netto wobec pierwszego półrocza poprzedniego roku odnotował wyższy o 15,2% poziom, osiągając wartość 75,2 mln zł. Marża brutto na sprzedaży utrzymała się na wysokim poziomie 27,5%.

Siłą napędową dla tak dobrych wyników była sprzyjająca koniunktura na rynku chloroalkaliów, marże w segmencie Chloropochodne kształtowały się na korzystnym poziomie, zwiększyliśmy też w tym segmencie wolumeny sprzedaży wobec analogicznego okresu roku ubiegłego – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA – W kluczowym segmencie Poliuretany o kolejne 7% zwiększyliśmy wolumen sprzedaży wysokomarżowych produktów specjalistycznych. Mamy świadomość potencjału, jaki tkwi w wyrobach specjalistycznych. Sukcesywnie dążymy do zwiększania udziału tych produktów w sprzedaży, przy jednoczesnym ograniczeniu udziału produktów masowych – dodaje Prezes Zarządu.

W prezentowanym okresie Grupa PCC Rokita realizowała kolejne etapy rozwojowych inwestycji. W segmencie Poliuretany nowy ciąg polioli polieterowych do produkcji półproduktów jest gotowy do osiągnięcia oczekiwanych zdolności produkcyjnych. Równolegle w segmencie Chloropochodne prowadzone były prace nad zwiększeniem mocy produkcyjnych nowoczesnej, ekologicznej instalacji elektrolizy membranowej oraz nad rozbudową instalacji tlenku propylenu.

Grupa zwiększa zaangażowanie w Azji. Pod koniec stycznia bieżącego roku sfinalizowana została transakcja zakupu części udziałów spółki produkcyjnej IRPC Polyol w Tajlandii. Na początku lutego 2017 roku zawarto umowę ze spółkami Grupy Petronas, mającą na celu rozpoczęcie przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcyjnej w Malezji.

Mimo realizowanych inwestycji i ambitnych planów, kolejny raz Spółka podzieliła się zyskiem z akcjonariuszami – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA – Wypłacona została rekordowa dywidenda w kwocie 7,56 zł na akcję, czyli najwyższa w historii obecności PCC Rokita na rynku kapitałowym. Kapitalizacja PCC Rokita w czerwcu 2014 roku, kiedy to akcje spółki zadebiutowały na warszawskim parkiecie, wyniosła 660 mln zł. Suma wypłaconych akcjonariuszom od czasu debiutu dywidend, tj. przez ostatnie 3 lata, dała wartość ponad 308 mln zł, czyli 15,53 zł na akcję. Tym samym od kilku lat należymy do grona spółek dywidendowych, oferując jedną z najwyższych stóp dywidendy.

Spółka od 2011 jest roku obecna na rynku Catalyst ze swoimi obligacjami. Tylko w 2017 roku spółka z powodzeniem uplasowała obligacje o wartości 50 mln zł. Wartość wykupionych dotąd obligacji daje kwotę 110 mln zł.

Akcje PCC Rokita są od 2014 roku notowane na GPW.