Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Grupa PCC Rokita ogłosiła bardzo dobre wyniki za I kwartał 2016

2016-05-12
W I kwartale 2016 roku Grupa PCC Rokita wypracowała znakomite wyniki.

W I kwartale 2016 roku Grupa PCC Rokita wypracowała znakomite wyniki. Giełdowa spółka PCC Rokita jest producentem zróżnicowanej gamy wyrobów chemicznych, w tym największym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem polioli.

Zysk EBITDA był na poziomie 52 mln zł (wzrost o 127,5% q/q) a zysk brutto osiągnął wysokość 73,5 mln zł (wzrost o 66,3%). Zysk netto wyniósł 29,7 mln zł netto (wzrost o 500% q/q) przy przychodach o wartości 282 mln zł (wzrost o 11% q/q). Grupa wypracowała także wyższe poziomy rentowności. Marża EBITDA osiągnęła 16,9% (wzrost o 5,8 p.p. q/q), a marża brutto ze sprzedaży wyniosła 26,1 % (wzrost o 8,7 p.p. q/q).

Różnica w wynikach I kwartałów roku 2015 i 2016, jest przede wszystkim efektem ustabilizowania produkcji przy optymalnym wykorzystaniu zwiększonych zdolności produkcyjnych oraz wysokich marż. W analogicznym okresie ubiegłego roku istotny wpływ na wyniki miał postój szeregu instalacji, związany z przełączeniem systemu produkcji chloru na nową technologię membranową.

Na wyższe przychody I kwartału roku 2016 wobec analogicznego okresu roku ubiegłego, wpłynęła większa sprzedaż chloru, produktów chloropochodnych, alkaliów oraz w mniejszym stopniu fosforo i naftalenopochodnych, co umożliwiła wyższa produkcja dzięki zwiększonym zdolnościom instalacji.

I kwartał tego roku pozwolił nam na optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych, zwiększonych dzięki inwestycjom sfinalizowanym w ubiegłym roku – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA. Na początku II kwartału została zakończona kolejna z inwestycji – budowa instalacji do produkcji prepolimerów. Instalacja ta pozwoli na produkcje nowej grupy wyrobów, wykorzystywanych w takich branżach jak branża budowlana czy meblarska, a także stosowanych do nawierzchni sportowych. – uzupełnia.

Wyższy zysk wynikał przede wszystkim ze wzrostu marży brutto na sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego, co było konsekwencją m.in. spadku cen większości surowców wykorzystywanych w procesie produkcji. Jednocześnie nastąpił wzrost marży produktów Kompleksu Chloru, wynikający ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej niezbędnej w procesie produkcyjnym tej wytwórni dzięki przełączeniu elektrolizy na technologię membranową.

Spółka kolejny rok z rzędu przekazała 100% zysku swoim akcjonariuszom. Równolegle do wypłacanych dywidend, PCC Rokita utrzymuje dynamiczne tempo w inwestycjach. W I kwartale 2016 spółka kontynuowała realizację kolejnych inwestycji w obszarze polioli.

W celu rozszerzenia portfolio produktowego w I kwartale kontynuowaliśmy inwestycje w obszarze polioli, w tym w zwiększanie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA. Równolegle przeznaczyliśmy konsekwentnie w całości zysk na dywidendę dla naszych akcjonariuszy. – dodaje.

PCC Rokita w prezentowanym okresie przeprowadziła kolejny raz z dużym powodzeniem emisję obligacji serii DA (rekordowa redukcja ponad 80 % na drugim etapie przydziału) oraz DB (redukcja prawie 70 %) w ramach IV już Programu Emisji Obligacji. W wyniku emisji Spółka pozyskała 45 mln zł.

Kurs akcji w I kwartale 2016 roku przejawiał trend wzrostowy. W kwietniu (przed dniem prawa do dywidendy, przypadającym na 28.04.2016 r.) notowania osiągnęły poziom 64,3 zł wobec kursu akcji podczas IPO w wysokości 33 zł.