Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Grupa PCC Rokita odnotowała kolejne wzrosty

2016-11-03

Grupa PCC Rokita, na czele z giełdową spółką chemiczną PCC Rokita, za trzy kwartały 2016 roku ponownie wypracowała rekordowo dobre wyniki. PCC Rokita jest producentem zróżnicowanej gamy wyrobów chemicznych, w tym największym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem polioli.

Zysk EBITDA osiągnął rekordowo wysoki poziom 153,7 mln zł i był wyższy od zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku o 59,6 mln zł (+ 63,4%). Zysk netto również istotnie wzrósł i wyniósł 95,8 mln zł w porównaniu do 45,1 mln zł za trzy kwartały 2016 r. (+ 112,5%). Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wzrosły wobec przychodów okresu analogicznego o 35,6 mln zł (+ 4,6%). Grupa wypracowała także wyższe poziomy rentowności. Marża EBITDA osiągnęła 18,9% (+ 6,8 p.p. 1-3Q/1-3Q), a marża brutto ze sprzedaży wyniosła 26,1 % (+ 6,4 p.p. 1-3Q/1-3Q).

Różnica w wynikach pomiędzy 9 miesiącami roku ubiegłego i bieżącego wynika między innymi z postoju szeregu instalacji na początku roku 2015, związanego z przełączeniem systemu produkcji chloru na nową technologię membranową.

Na wyższe przychody za trzy kwartały roku 2016 wobec analogicznego okresu roku ubiegłego, wpłynęła przede wszystkim większa sprzedaż alkaliów oraz w mniejszym stopniu chloru i produktów chloropochodnych, co umożliwił wyższy wolumen produkcji dzięki zwiększonym zdolnościom instalacji produkcyjnych. W szczególności zwiększone zdolności produkcyjne instalacji elektrolizy w stosunku do stanu z analogicznego okresu roku ubiegłego, umożliwiły w maju 2016 roku historycznie największą produkcję i sprzedaż ługu sodowego.

Za trzy kwartały 2016 roku PCC Rokita może ponownie pochwalić się rekordowymi wynikami – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA. Na kontynuacje pozytywnego trendu wpływ miała stabilna produkcja przy optymalnym wykorzystaniu zwiększonych mocy, dzięki sfinalizowanym w ubiegłym roku inwestycjom. Niższe ceny podstawowych surowców oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej przez instalację elektrolizy pozwoliły nam wypracować wysokie marże.

Wzrost marży na produktach Kompleksu Chloru nastąpił w wyniku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, niezbędnej w procesie produkcyjnym tej wytwórni. Inwestycja w zmianę technologii produkcji na membranową przynosi obecnie oczekiwane i wymierne efekty. Wysokie marże wypracowane zostały także dzięki spadkom cen większości surowców wykorzystywanych w procesie produkcji. Korzystne ceny surowców wpłynęły na spadek kosztów wytworzenia głównych produktów. Obecnie ceny surowców ponownie powoli rosną. Warto zauważyć, że niższe ceny surowców wywołały równocześnie dodatkowy efekt w postaci niższych cen rynkowych polioli. Przychody Spółki ze sprzedaży polioli narastająco były na niższym poziomie w porównaniu z trzema kwartałami roku ubiegłego, mimo wyższego wolumenu sprzedaży.

Spółka mimo konsekwentnie wypłacanej dywidendy, utrzymuje dynamiczne tempo w inwestycjach. Na początku II kwartału została zakończona jedna z inwestycji – budowa instalacji do produkcji prepolimerów. Instalacja ta pozwoli na produkcję nowej grupy wyrobów, wykorzystywanych w takich branżach jak branża budowlana czy meblarska, a także stosowanych do nawierzchni sportowych.

Ostatnie trzy kwartały dla Grupy PCC Rokita były kolejnym okresem istotnych wzrostów – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA. Rekordowe wyniki, wypłata 100% zysku akcjonariuszom, kolejne inwestycje oraz uplasowane z powodzeniem kolejne emisje obligacji pozwalają nam uznać ten okres za czas dalszego stabilnego rozwoju – dodaje.

PCC Rokita w prezentowanym okresie przeprowadziła kolejny raz z sukcesem emisję obligacji serii DA, DB, DC w ramach IV już Programu Emisji Obligacji. W wyniku emisji Spółka pozyskała 70 mln zł. Kolejne zapisy w ramach emisji obligacji serii DD o wartości 25 mln zł będą miały miejsce od 7 do 15 listopada. Zapisy będą przyjmowały biura maklerskie DM BDM SA, mBank oraz Alior Bank.

Rozwój Spółki i wzrost jej atrakcyjności jest dostrzegany przez Inwestorów. Od początku roku kurs spółki zyskał ponad 40% przy 15% spadku WIGChemia. Na dzień 30 września 2016 roku cena za jedną akcję wynosiła 68,30 zł. W dniu 16 października notowania na zamknięciu osiągnęły rekordowy dotąd poziom 70,50 zł wobec kursu akcji podczas IPO w czerwcu 2014 r. w wysokości 33 zł. Na dzień publikacji wyników za III kwartał 2016 r. kurs wyniósł 68 zł.

Spółka jest uczestnikiem indeksów sWIG80, WIG-chemia oraz WIGdiv.