Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Grupa PCC Rokita na półmetku z bardzo dobrymi wynikami

2018-08-23

PCC Rokita, giełdowa spółka z branży chemicznej, opublikowała bardzo dobre wyniki za I półrocze 2018. Siłą napędową takich rezultatów były przede wszystkim wyniki jednego z podstawowych segmentów produkcyjnych, jakim jest segment Chloropochodne. Grupa wypracowała bardzo wysokie zyski, zarówno EBITDA, na poziomie 155,7 mln zł (+30,6% IH17/IH18), jak i zysk netto w kwocie 108,1 mln zł (+43,7% IH17/IH18). Marża brutto na sprzedaży Grupy w I półroczu 2018 roku osiągnęła poziom 29,5%.

Na tak dobre rezultaty miały wpływ przede wszystkim wyniki działalności jednego z dwóch podstawowych segmentów produkcyjnych Grupy, segmentu Chloropochodne. Źródłem dla wzrostów był wysoki poziom marż i wolumenu sprzedaży m.in. z powodu kontynuacji sprzyjającej koniunktury na rynku i wysokich cen alkaliów. Segment wypracował wzrost EBITDA o ponad 82% wobec I półrocza roku 2017.

Zróżnicowanie biznesu to istotny elementem efektywnej od lat strategii, obecnie trwa bardzo dobra koniunktura na rynku chloroalkaliów– stwierdza Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA – Ponadto inną kluczowa częścią naszej strategii są inwestycje. Zwiększamy zdolności produkcyjne naszych instalacji, rozpoznajemy potencjał nowych, niszowych rynków, poszerzamy konsekwentnie portfolio – dodaje Wiesław Klimkowski.

Spółka realizuje inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne w segmencie Chloropochodne. Ponadto PCC Rokita równocześnie dostrzega potencjał wzrostowy, jaki prezentuje Azja. PCC Rokita od 2015 roku jest obecna w Tajlandii. Następnym krokiem, zwiększającym zaangażowanie Spółki w tym rejonie świata, było nabycie w 2018 roku kolejnych udziałów tajskiej spółki produkcyjnej, IRPC Polyol. PCC Rokita posiada obecnie 50% udziałów tej spółki.

Ponadto PCC Rokita regularnie dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Dywidenda wypłacona przez Spółkę za ubiegły rok była najwyższa w historii jej obecności na rynku kapitałowym, wyniosła 8,31 zł na akcję. To jedna z najwyższych stóp dywidendy wypłacanej przez spółki notowane w Polsce.

Od czasu debiutu akcji spółki na warszawskim parkiecie, suma wypłaconych dywidend daje wartość prawie 24 zł na akcję.– mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita – Podczas IPO cena sprzedaży akcji wynosiła 33 zł za akcję. Wypłacone od tego czasu dywidendy stanowią zatem ponad 70% tej ceny. Aktualny kurs oscyluje w granicach 100 zł – dodaje Rafał Zdon.

PCC Rokita, wraz ze spółką – siostrą PCC EXOL, regularnie raz w roku organizuje Dzień Inwestora. Jest to spotkanie z zarządzającymi na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym. To okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami spółki giełdowej i najlepszy sposób na osobiste zdobycie wiedzy o spółce. W dniu 22 września br. Inwestorzy będą mieli okazję nie tylko porozmawiać z osobami zaangażowanymi na co dzień w działalność Spółki, ale także osobiście zobaczyć, jak rozwija się park przemysłowy w Brzegu Dolnym.

Akcje i obligacje Spółki są notowane na GPW. Spółka jest uczestnikiem indeksów sWIG80, WIG-chemia, WIGdiv oraz prestiżowego Respect Index, gromadzącego spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny społecznie i zrównoważony.