Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Grupa PCC Rokita: I kw. 2015 r. pod znakiem finalizacji kluczowej inwestycji

2015-05-14

PCC Rokita, notowany na GPW w Warszawie największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent polioli, opublikował wyniki za I kw. 2015 r. W tym okresie Grupa wypracowała 253,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz 5,0 mln zł zysku netto. Istotny wpływ na wyniki miał zaplanowany i zapowiadany proces przełączania produkcji chloru na nową instalację elektrolizy membranowej.

Przychody Grupy w okresie pierwszych trzech miesięcy 2015 r. wyniosły 253,8 mln zł. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 44,2 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 10,9 mln zł, EBITDA 22,9 mln zł, a zysk netto 5,0 mln zł. Grupa wypracowała marżę brutto na sprzedaży na poziomie 17,4%, marża EBIT wyniosła 4,3%, marża EBITDA 9,0%, a marża netto 2,0%.

Słabsze wyniki w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowią głównie konsekwencję prowadzonych prac, niezbędnych do uruchomienia nowej instalacji elektrolizy membranowej – jednej z kluczowych inwestycji PCC Rokita prowadzonej przez kilka ostatnich lat.

– Na początku marca rozpoczęliśmy proces przełączania systemów na nową instalację elektrolizy membranowej. Zgodnie z naszymi zapowiedziami, zdarzenie to miało bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe I kwartału br. Podczas przełączania instalacji produkcja chloru, będąca istotnym elementem naszej działalności, została czasowo zatrzymana. Przestój spowodował nie tylko niższą produkcję i sprzedaż chloru ale także produktów chloropochodnych, alkaliów oraz polioli.  – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita.

Elektroliza membranowa wykorzystywana jest do produkcji chloru i ługu sodowego, jednych z podstawowych produktów spółki. Zmiana technologii produkcji na membranową pozwala nie tylko zmniejszać oddziaływanie na środowisko, ale przede wszystkim ogranicza zużycie energii elektrycznej. – Zmiana technologii produkcji umożliwi nam także znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych – z 135  tys. ton rocznie. do ponad 160 tys. w 2017 r. – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

W I kw. br. Grupa realizowała także inne inwestycje, m. in. rozbudowę zdolności tlenku propylenu oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych. PCC Rokita utworzyła także na początku roku i zarejestrowała spółkę zależną IRPC-PCC Co. Ltd z siedzibą w Bangkoku (spółka JV), której zadaniem jest rozwój sprzedaży polioli oraz systemów poliuretanowych na terenach Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Indii. Mimo ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych PCC Rokita pozostaje spółką dywidendową – zgodnie z kwietniową decyzją Walnego Zgromadzenia niemal cały zysk netto spółki wypracowany w 2014 r. zostanie przeznaczony na dywidendę.

W dalszej części 2015 r. PCC Rokita będzie kontynuowała realizację założonego planu inwestycyjnego. Poza zakończeniem kluczowej inwestycji w elektrolizę membranową realizowane będą m.in. projekty rozbudowy zdolności wytwórczych tlenku propylenu oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych. W całym 2015 r. PCC Rokita planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 130 mln zł.

 

Wyniki Grupy PCC Rokita [w mln zł]

(działalność kontynuowana)

1Q2014 1Q2015 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 263,5 253,8 -3,7%
Zysk brutto ze sprzedaży 45,0 44,2 -1,7%
Marża brutto ze sprzedaży 17,1% 17,4% +0,3 p.p.
EBIT 17,5 10,9 -37,8%
Marża EBIT 6,6% 4,3% -2,4 p.p.
EBITDA 28,2 22,9 -18,8%
Marża EBITDA 10,7% 9,0% -1,7 p.p.
Zysk netto z działalności kontynuowanej 14,4 5,0 -65,7%
Marża netto z działalności kontynuowanej 5,5% 2,0% -3,5 p.p.