Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Bardzo dobre rezultaty PCC Rokita po trzech kwartałach 2017 roku

2017-11-10

Giełdowa spółka PCC Rokita z branży chemicznej pochwaliła się bardzo dobrymi skonsolidowanymi wynikami za trzy kwartały 2017 roku. Zysk EBITDA Grupy PCC Rokita osiągnął poziom 170,7 mln zł i wynosi tym samym był o 11,6% wyższy niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto wobec pierwszych dziewięciu miesięcy poprzedniego roku odnotował wyższy o 5,2% poziom, osiągając wartość 100,8 mln zł. Marża brutto na sprzedaży utrzymała się na wysokim poziomie 26%.

Tak dobre rezultaty wypracowaliśmy m.in. dzięki korzystnym marżom w segmencie Chloropochodne – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA – Realizacja tak wysokich marż nie byłaby możliwa bez wsparcia w postaci wysokiego zapotrzebowania na chlor na innych instalacjach, bezpośrednio bądź pośrednio go zużywających – dodaje Prezes Zarządu.

W segmencie Poliuretany Grupa zwiększyła wolumen sprzedaży wysokomarżowych produktów specjalistycznych (+7,5% 3q/3q), co stanowi efekt realizacji przyjętej strategii zwiększania udziału sprzedaży wyrobów specjalistycznych wobec produktów masowych.

W prezentowanym okresie Grupa PCC Rokita realizowała kolejne etapy rozwojowych inwestycji. W segmencie Poliuretany nowy ciąg polioli polieterowych do produkcji półproduktów osiągnął pełną zdolność produkcyjną. Dodatkowo dzięki uruchomieniu instalacji do produkcji polioli poliestrowych produkty z tej nowej grupy są już obecnie dostępne dla klientów. Regularna produkcja na nowych liniach i instalacjach docelowo wpłynie na zwiększenie mocy produkcyjnych wytwórni i wzbogaci ofertę produktową Grupy. Równolegle w segmencie Chloropochodne Grupa kontynuowała prace nad zwiększeniem mocy produkcyjnych nowoczesnej, ekologicznej instalacji elektrolizy membranowej oraz nad rozbudową instalacji tlenku propylenu.

W ramach inwestycji zagranicznych, Grupa zwiększa zaangażowanie w Azji. Na początku bieżącego roku sfinalizowana została transakcja zakupu części udziałów spółki produkcyjnej IRPC Polyol w Tajlandii oraz zawarto umowę ze spółkami Grupy Petronas, mającą na celu rozpoczęcie przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcyjnej w Malezji.

Z dużą dynamiką realizujemy konsekwentnie inwestycje i ambitne plany. Równocześnie dzielimy się zyskiem z akcjonariuszami – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA – W tym roku wypłacona została rekordowa dywidenda w kwocie 7,56 zł na akcję, czyli najwyższa w historii obecności PCC Rokita na rynku kapitałowym. PCC Rokita od kilku lat należy do grona spółek dywidendowych, oferując jedną z najwyższych stóp dywidendy – uzupełnia Rafał Zdon.

Kapitalizacja PCC Rokita w czerwcu 2014 roku, kiedy to akcje spółki zadebiutowały na warszawskim parkiecie, wyniosła 660 mln zł. Obecnie kapitalizacja wynosi ponad 1,8 mld zł. Suma wypłaconych akcjonariuszom od czasu debiutu dywidend, tj. przez ostatnie 3 lata, dała wartość ponad 308 mln zł, czyli 15,53 zł na akcję.

Spółka od 2011 jest roku obecna na rynku Catalyst ze swoimi obligacjami. Tylko w 2017 roku spółka z powodzeniem uplasowała obligacje o wartości 75 mln zł. Wartość wykupionych dotąd obligacji daje kwotę 110 mln zł.