Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Akcje PCC Rokita ponownie notowane w ramach RESPECT Index

2017-12-18

PCC Rokita, giełdowa spółka reprezentująca branżę chemiczną, po raz drugi została zakwalifikowana do grona uczestników RESPECT Index w ramach XI edycji tego projektu.

Indeks ten jest obejmuje jedynie 28 z blisko 500 giełdowych spółek głównego parkietu. Celem projektu RESPECT Index jest wskazanie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Uczestnictwo w tym elitarnym gronie stanowi prestiżowe wyróżnienie.

Uwzględnienie naszych akcji w indeksie RESPECT Index to dla nas zaszczyt – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. PCC Rokita w swojej działalności dąży nie tylko do osiągania coraz lepszych wyników finansowych. Istotnym dla nas jest także, w jaki sposób dochodzimy do tych rezultatów.

Spółki należące do RESPECT Index wyróżniają się jakością raportowania, poziomem relacji inwestorskich czy ładem informacyjnym. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności RESPECT Index, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów.

Dzisiaj Inwestorzy biorą pod uwagę nie tylko ekonomiczne czynniki budowania wartości spółki – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. Światowy trend świadczy o rosnącym znaczeniu w ocenie spółek kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych. Trend ten powoli zbliża się także do Polski.

Jednym z potwierdzeń tego trendu jest Rządowy Fundusz Emerytalny Norwegii, który ma obowiązek unikać „inwestycji, które stanowią niedopuszczalne ryzyko, że Fundusz może przyczynić się do nieetycznych aktów lub zaniechań, takich jak pogwałcenie podstawowych zasad humanitarnych, poważne naruszenia praw człowieka, poważna korupcja lub poważne szkody w środowisku.”

Obecnie w Europie i na świecie z roku na rok coraz więcej kapitału inwestuje się na podstawie wielowymiarowych analiz. Analizy te, poza oczywistymi wskaźnikami finansowymi, uwzględniają wskaźniki niefinansowe – stwierdza Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej. Inwestorzy tym samym zachęcają korporacje do zwiększania zaangażowania w takie dziedziny jak ekologia, ład korporacyjny czy społeczeństwo.

Przy weryfikacji spółek pretendujących do wejścia do RESPECT Index brana jest pod uwagę cena akcji spółki, wypłacana dywidenda oraz pozytywna weryfikacja firmy doradczej Deloitte, przeprowadzona w siedzibie spółki na podstawie dokumentacji i wywiadu z kluczowymi dla poszczególnych obszarów pracownikami.

Pierwsze notowanie akcji w ramach tego indeksu giełdowego będzie miało miejsce 18 grudnia 2017 r.