Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Aktualizacja raportu o transakcjach z podmiotem powiązanym

Raport z dnia: 2020-12-23 06:42

Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC EXOL S.A., Spółka) w nawiązaniu do Raportu o transakcjach z podmiotem powiązanym nr 3/2020 z dnia 29 września 2020 r. informuje, że w związku ze zbyciem przez PCC SE z siedzibą w Duisburgu (dalej: PCC SE) na rzecz PCC Chemicals GmbH z siedzibą w Duisburgu (dalej: PCC Chemicals) wszystkich posiadanych przez PCC SE akcji PCC EXOL S.A., tj. 150 988 026 akcji (87,45% udziału w kapitale Spółki) uprawniających do 275 054 026 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (92,7% w ogólnej liczbie głosów), PCC Chemicals GmbH weszło w prawa PCC SE wynikające z umowy zastawu na akcjach PCC Rokita S.A. na mocy umowy zawartej pomiędzy Spółką, PCC SE oraz z PCC Chemicals.

Podstawa prawna:

art. 90i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych