Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 27/2013

Zmiany w składzie Zarządu PCC EXOL SA

Raport z dnia: 2013-11-12 00:00

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż z dniem 12 listopada 2013 r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki:

Rada Nadzorcza Spółki odwołała pana Marcina Żurakowskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.
Rada Nadzorcza Spółki nie podała przyczyn odwołania.

Rada Nadzorcza Spółki ustanowiła dwuosobowy skład Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki odwołała pana Mirosława Siwirskiego ze stanowiska Członka Zarządu i powołała go na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. 
Informacje dotyczące pana Mirosław Siwirskiego jako osoby zarządzającej, określone w § 28 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami), zostały podane w raporcie bieżącym RB nr 14/2013.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz 22 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami).