Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 21/2017

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2017 roku

Raport z dnia: 2017-10-30 15:39

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku z dnia 15.11.2017 r. na dzień 16.11.2017 r.

Podstawa szczegółowa: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)