Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2017

Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2017

Raport z dnia: 2017-06-12 15:47

Zarząd PCC EXOL S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku z dnia 30.08.2017 r. na dzień 06.09.2017 r.

Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym nr 01/2017 z dnia 31.01.2017 r. pozostają bez zmian.

Podstawa szczegółowa: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)