Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 38/2016

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016

Raport z dnia: 2016-11-04 12:25

Zarząd PCC EXOL S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku z dnia 10.11.2016 r. na dzień 8.11.2016 r.

Podstawa szczegółowa: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259