Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 45/2022

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport z dnia: 2022-11-03 15:36

Zarząd PCC EXOL SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku z dnia 7 listopada 2022 r. na dzień 10 listopada 2022 r.

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim