Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 38/2021

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport z dnia: 2021-11-02 15:50

Zarząd PCC EXOL S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku z dnia 5 listopada 2021 r. na dzień 8 listopada 2021 r.

Pozostałe terminy opublikowane w raporcie nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. pozostają bez zmian.

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim