Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2019

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport z dnia: 2019-02-25 13:39

Zarząd PCC EXOL SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 z dnia 19.03.2019 r. na dzień 21.03.2019 r.

Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym nr 03/2019 z dnia 31.01.2019 r. pozostają bez zmian.

Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 2 pkt 1) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim