Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 29/2013

Zbycie znacznego pakietu akcji Emitenta

Raport z dnia: 2013-12-27 00:00

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Emitent”,„Spółka”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2013 roku otrzymał od spółki PCC SE z siedzibą w Duisburgu zawiadomienie z dnia 27 grudnia 2013 o transakcji na akcjach Emitenta (transakcja pozasesyjna).

Zgodnie z zawiadomieniem, w wyniku transakcji PCC SE zbyła w dniu 23 grudnia 2013 roku 24.500.000 akcji Emitenta zwykłych na okaziciel serii C2 stanowiących 14,20 % kapitału zakładowego Emitenta oraz dających 24.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu (dalej „WZ”) Spółki, co stanowi 8,26% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.

Przed dokonaniem transakcji PCC SE posiadała w sumie 162.557.143 akcje Emitenta, stanowiące 94,25% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dające 286.623.143 głosów na WZ Spółki, co stanowi 96,65% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki .

Przed dokonaniem transakcji PCC SE posiadała natomiast 27.234.000 akcji Emitenta zwykłych na okaziciela serii C2, stanowiących 15,79% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dających 27.234.000, co dawało 27.234.000 głosów na WZ Spółki, co stanowiło 9,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.

Po dokonaniu transakcji PCC SE posiada w sumie 138.057.143 akcje Emitenta, stanowiące 80,05% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dające 262.123.143 głosów na WZ Spółki, co stanowi 88,39 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.

Po dokonaniu transakcji PCC SE posiada natomiast 2.734.000 akcji Emitenta zwykłych na okaziciela serii C2, stanowiących 1,59% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dających 2.734.000 głosów na WZ Spółki, co stanowi 0,92% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539).