Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 12/2024

Zawieszenie obrotu obligacjami serii C1

Raport z dnia: 2024-05-23 21:30

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 23.05.2024 r. na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy podjął uchwałę nr 631/2024 w sprawie zawieszenia od dnia 27 maja 2024 r. obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii C1, oznaczonymi kodem PLPCCEX00069.

Uchwała została podjęta po rozpatrzeniu wniosku Spółki o zawieszenie obrotu, w związku z zamiarem przedterminowego wykupu obligacji serii C1.

Na podstawie § 110 ust. 10-12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, że:

1) zlecenia maklerskie na obligacje serii C1 przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 24 maja 2024 r. (włącznie), tracą ważność,

2) od dnia 27 maja 2024 r., zlecenia maklerskie na obligacje serii C1, nie będą przyjmowane.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku