Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 35/2020

Zawieszenie obrotu obligacjami serii A2

Raport z dnia: 2020-05-29 20:40

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29.05.2020 r. na podstawie §30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy podjął uchwałę nr 403/2020 w sprawie zawieszenia od dnia 2 czerwca 2020 r. obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A2, oznaczonymi kodem PLPCCEX00044.

Uchwała została podjęta po rozpatrzeniu wniosku Spółki o zawieszenie obrotu, w związku z zamiarem przedterminowego wykupu obligacji serii A2.

Na podstawie §110 ust. 9 – 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, iż:
1. zlecenia maklerskie na obligacje serii A2 przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 1 czerwca 2020 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;
2. od dnia zawieszenia tj. od dnia 2 czerwca 2020 r., zlecenia maklerskie na obligacje serii A2 nie będą przyjmowane.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku