Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 12/2020

Zawieszenie obrotu obligacjami serii A1

Raport z dnia: 2020-01-30 19:40

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 30.01.2020 r. na podstawie §30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy podjął uchwałę nr 72/2020 w sprawie zawieszenia od dnia 4 lutego 2020 r. obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A1, oznaczonymi kodem PLPCCEX00036.

Uchwała została podjęta po rozpatrzeniu wniosku Spółki o zawieszenie obrotu, w związku z zamiarem przedterminowego wykupu obligacji serii A1.

Na podstawie §110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, iż:
1. zlecenia maklerskie na obligacje serii A1 przekazane na giełdę w, a niezrealizowane do dnia 3 lutego 2020 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;
2. od dnia zawieszenia tj. od dnia 4 lutego 2020 r., zlecenia maklerskie na obligacje serii A1 nie będą przyjmowane.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku