Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 5/2017

Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki

Raport z dnia: 2017-04-03 18:20

Zarząd PCC Exol S.A. (dalej również „Spółka”) informuje, że w dniu 03.04.2017 r. Spółka otrzymała od większościowego akcjonariusza spółki PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) dotyczące zmniejszenia się dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 93,39% do 91,76%.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z póź. zm.).