Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 62/2020

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport z dnia: 2020-12-10 18:16

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), informuje, że w dniu 10 grudnia 2020 r. Spółka otrzymała od Waldemara Preussnera oraz PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy.

Pliki do pobrania