Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 35/2021

Zawarcie umowy o współpracy dotyczącej tlenku etylenu

Raport z dnia: 2021-10-11 21:40

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („PCC EXOL”, „Spółka”) informuje, że w dniu 11 października 2021 r. Spółka zawarła umowę o współpracy z PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym dotyczącą odsprzedaży oraz zarządzania transportem tlenku etylenu do magazynów PCC Rokita S.A. („Umowa”), pod warunkiem zawarcia i wejścia w życie umowy dostawy tlenku etylenu („Umowa dostawy”) pomiędzy PCC EXOL i Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („PKN Orlen”).

W przypadku wejścia w życie Umowy, będzie ona obowiązywała od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2048 roku, a obecnie wiążąca Spółkę i PCC Rokita S.A. umowa wygaśnie. Umowa przewiduje zwiększanie dostaw tlenku etylenu wobec ilości dotychczas dostarczanych do PCC Rokita S.A. W pierwszym roku dostaw wolumen wyniesie 24.000 ton, docelowo 46.000 ton rocznie i zostanie osiągnięty najwcześniej w 2028 roku. Ponadto z uwagi m. in. na wieloletni charakter Umowy i Umowy dostawy, w celu odzwierciedlenia aktualnych potrzeb Spółki oraz PCC Rokita, Umowa dopuszcza możliwość modyfikacji ww. ilości pomiędzy tymi spółkami.

Umowa umożliwi Spółce zagospodarowanie istotnych ilości tlenku etylenu, który miałby być nabywany na podstawie Umowy dostawy pomiędzy PCC EXOL i PKN Orlen. Z uwagi na ten fakt, Zarząd uznał, że informacja o zawarciu Umowy spełnia cechy informacji poufnej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.