Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 36/2021

Zawarcie umowy na dostawę surowca

Raport z dnia: 2021-10-11 21:58

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, że w dniu 11 października r. została zawarta umowa dostawy i odbioru tlenku etylenu z firmą Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („PKN ORLEN”), („Umowa”).

Dostawy tlenku etylenu na podstawie nowo zawartej Umowy mają rozpocząć się od 1 stycznia 2024 r., to jest bezpośrednio po wygaśnięciu obecnie wiążącej Spółkę i PKN ORLEN umowy. Okres dostaw będzie wynosił 25 lat (2024-2048).

Umowa przewiduje zwiększanie dostaw tlenku etylenu wobec ilości dotychczas kupowanych od PKN ORLEN. W pierwszym roku dostaw wolumen wyniesie 37.000 ton, docelowo 120.000 ton rocznie i zostanie osiągnięty najwcześniej w 2028 roku. Umowa przewiduje określone mechanizmy umożliwiające stronom modyfikacje (zwiększenia bądź zmniejszenia) faktycznie dostarczanej w danym roku ilości tlenku etylenu. Ponadto część wolumenu będzie odsprzedawana jak dotychczas do PCC Rokita S.A.

Z uwagi na znaczenie dla działalności Spółki długoterminowych, systematycznych dostaw kluczowego surowca w postaci tlenku etylenu Zarząd uznał, że informacja o zawarciu Umowy spełnia kryteria informacji poufnej.

Umowa wejdzie w życie pod warunkiem wyrażenia przez Radę Nadzorczą Spółki zgód na realizację określonych inwestycji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku