Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC EXOL SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 16/2018

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF

Raport z dnia: 2018-07-23 18:35

Zarząd PCC EXOL SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 lipca 2018 r. Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy III Programu Emisji Obligacji Spółki.

Zatwierdzony prospekt emisyjny będzie podstawą do emisji i publicznego oferowania kolejnych serii obligacji Spółki, emitowanych w ramach III Programu Emisji Obligacji o wartości nie wyższej niż 200 000 000 (dwieście milionów) złotych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)